Supply

บริการจัดส่ง

บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ฟรีถึงบ้านของท่าน

TRULYLATEX MATTRESS มีบริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพารา ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราแท้ 100% Premium เกรด A ให้ท่านฟรีทั่วประเทศ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

TRULYLATEX MATTRESS ยินดีจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ท่านด้วยบริการที่หลากหลาย ตามความสะดวกของผู้รับ อาทิเช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือระบบ LogisPost, การจัดส่งด้วยรถประจำทางปรับอากาศ, การจัดส่งพัสดุโดยรถไฟ หรือบริษัทขนส่งสินค้าเอกชน

“การนอนหลับ คือการพักผ่อนที่ดีที่สุด”

มนุษย์เรามีความจำเป็นต้องใช้เวลาในการนอนหลับมากถึงหนี่งในสามส่วนของการดำรงชีวิต ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก เช่นเดียวกับการรับประทานอาหารและการหายใจ การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอและมีคุณภาพนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากระหว่างที่เรานอนหลับ การทำงานของทุกระบบภายในร่างกายก็จะได้พักหรือผ่อนคลายตามไปด้วย ทำให้การเต้นของหัวใจช้าลง การหายใจช้าลงและสม่ำเสมอ มีการหลั่งของฮอร์โมนที่มีส่วนกระตุ้นและสร้างความเครียดลดลง แต่จะมีการหลั่งของฮอร์โมนบางชนิดออกมาเพื่อช่วยในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของเซลต่าง ๆ มากขึ้น

ดังนั้น หากนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ หรือนอนหลับอย่างไม่มีคุณภาพ ร่างกายก็จะรู้สึกอ่อนเพลีย วิงเวียนศีรษะ คิดไม่ออก การตัดสินใจเรื่องราวต่าง ๆ ช้าลง นอกจากนี้ฮอร์โมนที่มีส่วนกระตุ้นและสร้างความเครียดยังหลั่งมาก ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน และอาการป่วยไข้อื่น ๆ อีกมากมาย

จากการค้นพบคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของยางพาราธรรมชาติ ซึ่งให้คุณประโยชน์แก่มนุษย์อย่างมากมายหลากหลายด้าน จึงได้มีการนำยางพาราธรรมชาติมาทำการวิจัย ศึกษา และพัฒนามาเป็นวัสดุที่ใช้ในการรองรับโครงสร้างและสรีระของร่างกาย ทำหน้าที่โอบอุ้มและพยุงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายให้มีความสมดุลอย่างเป็นธรรมชาติในขณะนอนหลับ ด้วยความยืดหยุ่นและทนทานต่อแรงกดทับเป็นเลิศ เพื่อให้ทุกสรีระของร่างกายได้ผ่อนคลาย ด้วยความสบายอย่างมีคุณภาพมากที่สุด

“การนอนหลับที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นสู่การดำรงชีวิตที่มีประสิทธิภาพ”

ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงปัจจัยทางกายภาพ และความพึงพอใจที่แตกต่างกันของมนุษย์เรา รวมถึงแนวคิดที่ว่า “การนอนหลับที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นสู่การดำรงชีวิตที่มีประสิทธิภาพ” TRULYLATEX MATTRESS จึงนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่นอนและท็อปเปอร์ยางพารา รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการนอน และแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการนอน ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% คุณภาพระดับ Premium เกรด A หลากหลายค่าความหนาแน่น ด้วยความสด ใหม่ จากสายการผลิตทุกวัน เพื่อนำท่านกลับสู่การดำรงชีวิตที่มีประสิทธิภาพ..อีกครั้ง

Warranty

ช่องทางลัดในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ TRULYLATEX MATTRESS


ทางเลือกเพื่อเข้าถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ TRULYLATEX MATTRESS


เพื่อความสะดวกและประหยัดเวลาสำหรับผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะเข้าถึงรายการผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว TRULYLATEX MATTRESS จึงได้จัดเตรียมช่องทางลัดสำหรับให้ท่านได้เลือกรายการผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบรายละเอียด ราคา รวมถึงทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดายดังต่อไปนี้ หรือสามารถรับชมข้อมูลในหมวดนี้ต่อไปได้ในหัวข้อถัดไป

ขั้นตอนการนัดหมาย วิธีการจัดส่งผลิตภัณฑ์ และอัตราค่าบริการ


กำหนดนัดหมายวันที่และเวลาในการจัดส่งผลิตภัณฑ์


เพื่อเป็นการลดภาระต้นทุนในการจัดเก็บ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพและอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ TRULYLATEX MATTRESS จึงไม่มีนโยบายในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์คงคลังเป็นจำนวนมาก ซึ่งก็จะส่งผลดีและเอื้อประโยชน์ต่อผู้ซื้อ เนื่องจากไม่จำเป็นต้องเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ลงไปในราคาสินค้า จึงมีส่วนช่วยให้ TRULYLATEX MATTRESS สามารถตรึงราคาสินค้าให้อยู่ในระดับต่ำกว่าท้องตลาดได้ และผู้ซื้อก็จะได้รับผลิตภัณฑ์ที่สดใหม่จากสายการผลิตของโรงงานอยู่เสมอ

จากเหตุผลดังกล่าว TRULYLATEX MATTRESS จึงจะทำการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ซื้อภายหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการสั่งซื้อตามเงื่อนไขแล้วในระยะเวลาไม่เกิน 7-10 วัน ทั้งนี้ ระยะเวลาดังกล่าว จะครอบคลุมถึงช่วงเวลาการผลิตตามลำดับขั้นของโรงงาน การทดสอบและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การจัดหีบห่อ และกระบวนการจัดส่ง ทั้งนี้ TRULYLATEX MATTRESS มีนโยบายในการดำเนินงานจัดส่งผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ซื้อปลีก โดยจะทำการจัดส่งผลิตภัณฑ์เป็นประจำทุกวันพุธหรือพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ (หรือเลื่อนวันหากตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ดังนั้น ผู้ซื้อจะได้รับทราบกำหนดวันที่นัดหมาย เวลา และวิธีการจัดส่งผลิตภัณฑ์ จากเอกสารตอบรับและยืนยันการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ซึ่งระบบตอบรับของ TRULYLATEX MATTRESS จะทำการจัดส่งผ่านอีเมล์และ/หรือโทรสาร ภายในระยะเวลาไม่เกิน 60 นาที (ในเวลาทำการ) โดยเอกสารฯ ดังกล่าว จะระบุข้อมูลสำคัญ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ราคาสุทธิ กำหนดการจัดส่งผลิตภัณฑ์ การรับประกัน และเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

ผู้ซื้ออาจจะสามารถกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวันที่และเวลาในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ซื้อที่มียอดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จำนวนมาก หรือในกรณีที่ระบบเอกสารฯ ของ TRULYLATEX MATTRESS ได้กำหนดวันที่และเวลาในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ซื้อในวันและเวลาที่ผู้ซื้อไม่สะดวกในการรับผลิตภัณฑ์ โดยสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้หลากหลายช่องทางตามความสะดวก ซึ่งสามารถรับชมรายละเอียดการติดต่อได้ที่เมนู Contact Us


วิธีการจัดส่งผลิตภัณฑ์


TRULYLATEX MATTRESS สามารถดำเนินการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ซื้อได้ทุกวันพุธหรือพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ (หรือเลื่อนวันหากตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยมีวิธีการจัดส่ง 4 รูปแบบดังนี้

1) การจัดส่งโดยรถบริการจัดส่ง (เอาท์ซอร์ส) ของ TRULYLATEX MATTRESS
2) การจัดส่งด้วยระบบ โลจิสโพสต์ พลัส ซึ่งเป็นบริการขนส่งของไปรษณีย์ไทย
3) การจัดส่งด้วยรถประจำทางปรับอากาศ
4) การจัดส่งพัสดุโดยรถไฟ หรือบริษัทขนส่งสินค้าเอกชน

อนึ่ง บริการการจัดส่งผลิตภัณฑ์ (เอาท์ซอร์ส) ของ TRULYLATEX MATTRESS จะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จำนวน 2 ท่าน ซึ่งเพียงพอต่อมวลของผลิตภัณฑ์ที่โดยปกติจะมีน้ำหนักระหว่าง 15-50 กิโลกรัมต่อ 1 ผลิตภัณฑ์ และสูงสุดไม่เกิน 100 กิโลกรัม ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทั้งผลิตภัณฑ์และอาคารสถานที่ รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งภายในสถานที่ของผู้รับ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของ TRULYLATEX MATTRESS (1-2 ท่าน) รวมถึงเจ้าหน้าที่บริการขนส่งของไปรษณีย์ไทย (1 ท่าน) จะทำการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ท่านภายในพื้นที่ชั้นล่างของสถานที่จัดส่งเท่านั้น

TRULYLATEX MATTRESS สงวนสิทธิ์ในการเลือกวิธีการจัดส่งผลิตภัณฑ์ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัยเป็นสำคัญ


อัตราค่าบริการจัดส่งผลิตภัณฑ์


TRULYLATEX MATTRESS ยินดีบริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพาราและท็อปเปอร์ยางพาราให้แก่ท่านฟรีทั่วประเทศ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด จึงไม่มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมสำหรับค่าบริการจัดส่งผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด

นอกจากนี้ กรณีมีความประสงค์จะรับผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง TRULYLATEX MATTRESS ยินดีมอบส่วนลดเพื่อเป็นค่าเดินทางสำหรับท่าน ในอัตรา 400 บาท สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มท็อปเปอร์ (Topper) และอัตรา 800 บาท สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่นอน (Mattress) โดยทุกผลิตภัณฑ์จะได้รับการหีบห่อในลักษณะของการพับเพื่อลดขนาด ซึ่งจะไม่ส่งผลใด ๆ ต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการใช้งาน และสามารถวางบนเบาะหลังของรถยนต์ขนาดกลางได้

และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจทุกท่าน TRULYLATEX MATTRESS มีความยินดีให้บริการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ได้ตลอดทุกวัน โดยสามารถทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ตามกำหนดวันที่นัดหมายได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 9:00-19:00 น. ไม่เว้นวันหยุด

© 2010-2023 สงวนสิทธิ์และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย โดย TRULYLATEX.com

Footer Logo
TRULYLATEX MATTRESS Logo

TRULYLATEX MATTRESS

เลขที่ 107/28 ซอย 4 หมู่บ้านปริญญดา ไลท์ พระราม 5 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์: 086-554-3517, 083-704-2825 และ 0-2083-9898

โทรสาร: 0-2083-9898
อีเมล์: service@trulylatex.com
เว็บไซต์: https://www.trulylatex.com
Facebook: https://www.facebook.com/trulylatex
LINE ID: trulylatex

Line Application

More Information Please Call 086-554-3517
Payment Logo
Footer Logo
Scroll Up