Latex foam Mattress Production

บทความ และสาระน่ารู้

ยางพาราธรรมชาติระดับ Premium เป็นอย่างไร

สาระน่ารู้ : บทความที่จะหมุนเวียนนำเสนอเป็นประจำทุกสัปดาห์ เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% รวมถึงเรื่องราวและสาระต่าง ๆ เกี่ยวกับสุขภาพและการนอน

สำหรับสาระน่ารู้ประจำสัปดาห์นี้ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ “ยางพาราธรรมชาติระดับ Premium เป็นอย่างไร” เพื่อให้ท่านได้เข้าใจในข้อเท็จจริง รวมถึงความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ยางพาราทั่วไป และยางพาราระดับ Premium อย่างแท้จริง

“การนอนหลับ คือการพักผ่อนที่ดีที่สุด”

มนุษย์เรามีความจำเป็นต้องใช้เวลาในการนอนหลับมากถึงหนี่งในสามส่วนของการดำรงชีวิต ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก เช่นเดียวกับการรับประทานอาหารและการหายใจ การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอและมีคุณภาพนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากระหว่างที่เรานอนหลับ การทำงานของทุกระบบภายในร่างกายก็จะได้พักหรือผ่อนคลายตามไปด้วย ทำให้การเต้นของหัวใจช้าลง การหายใจช้าลงและสม่ำเสมอ มีการหลั่งของฮอร์โมนที่มีส่วนกระตุ้นและสร้างความเครียดลดลง แต่จะมีการหลั่งของฮอร์โมนบางชนิดออกมาเพื่อช่วยในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของเซลต่าง ๆ มากขึ้น

ดังนั้น หากนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ หรือนอนหลับอย่างไม่มีคุณภาพ ร่างกายก็จะรู้สึกอ่อนเพลีย วิงเวียนศีรษะ คิดไม่ออก การตัดสินใจเรื่องราวต่าง ๆ ช้าลง นอกจากนี้ฮอร์โมนที่มีส่วนกระตุ้นและสร้างความเครียดยังหลั่งมาก ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน และอาการป่วยไข้อื่น ๆ อีกมากมาย

จากการค้นพบคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของยางพาราธรรมชาติ ซึ่งให้คุณประโยชน์แก่มนุษย์อย่างมากมายหลากหลายด้าน จึงได้มีการนำยางพาราธรรมชาติมาทำการวิจัย ศึกษา และพัฒนามาเป็นวัสดุที่ใช้ในการรองรับโครงสร้างและสรีระของร่างกาย ทำหน้าที่โอบอุ้มและพยุงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายให้มีความสมดุลอย่างเป็นธรรมชาติในขณะนอนหลับ ด้วยความยืดหยุ่นและทนทานต่อแรงกดทับเป็นเลิศ เพื่อให้ทุกสรีระของร่างกายได้ผ่อนคลาย ด้วยความสบายอย่างมีคุณภาพมากที่สุด

“การนอนหลับที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นสู่การดำรงชีวิตที่มีประสิทธิภาพ”

ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงปัจจัยทางกายภาพ และความพึงพอใจที่แตกต่างกันของมนุษย์เรา รวมถึงแนวคิดที่ว่า “การนอนหลับที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นสู่การดำรงชีวิตที่มีประสิทธิภาพ” TRULYLATEX MATTRESS จึงนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่นอนและท็อปเปอร์ยางพารา รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการนอน และแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการนอน ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% คุณภาพระดับ Premium เกรด A หลากหลายค่าความหนาแน่น ด้วยความสด ใหม่ จากสายการผลิตทุกวัน เพื่อนำท่านกลับสู่การดำรงชีวิตที่มีประสิทธิภาพ..อีกครั้ง

Warranty

ช่องทางลัดในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ TRULYLATEX MATTRESS


ทางเลือกเพื่อเข้าถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ TRULYLATEX MATTRESS


เพื่อความสะดวกและประหยัดเวลาสำหรับผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะเข้าถึงรายการผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว TRULYLATEX MATTRESS จึงได้จัดเตรียมช่องทางลัดสำหรับให้ท่านได้เลือกรายการผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบรายละเอียด ราคา รวมถึงทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดายดังต่อไปนี้ หรือสามารถรับชมข้อมูลในหมวดนี้ต่อไปได้ในหัวข้อถัดไป

ยางพาราธรรมชาติระดับ Premium เป็นอย่างไร


ความแตกต่างระหว่างยางพาราธรรมชาติระดับ Premium และยางพาราธรรมชาติทั่วไป


ในปัจจุบัน ที่นอนยางพาราและท็อปเปอร์ยางพาราธรรมชาติแท้ได้กลายเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ผู้บริโภคสามารถค้นหาและเลือกซื้อได้อย่างง่ายดาย ทั้งในรูปแบบการจัดจำหน่ายระบบออฟไลน์แบบดั้งเดิมตามร้านค้า หรือห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และระบบออนไลน์ในรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งผู้จำหน่ายจำนวนมากมักจะใช้ข้อความ “Premium” แสดงถึงคุณภาพระดับสูงของผลิตภัณฑ์ แต่เคยสงสัยหรือไม่ว่า ผลิตภัณฑ์ยางพาราที่กล่าวอ้างถึงความเป็น Premium นั้น มีคุณสมบัติและความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ยางพาราทั่วไปอย่างไร

แน่นอนว่าในมุมของผู้จำหน่าย ย่อมได้รับประโยชน์จากการอ้างอิงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยคำว่า Premium แต่ในฝั่งของผู้บริโภคแล้ว หากบังเอิญได้พบกับผู้จำหน่ายที่ขาดจริยธรรม และเลือกใช้การกล่าวอ้างสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ว่าเป็นระดับ Premium เพื่อทำการตลาดและการโฆษณา โดยที่ข้อเท็จจริงแล้ว ผลิตภัณฑ์มิได้แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทั่วไปแต่อย่างใด ก็จะกลายเป็นความเสียหายสำหรับผู้บริโภคไปในทันที

TRULYLATEX MATTRESS มีความตั้งใจและปรารถนาอย่างยิ่ง ให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติที่สมบูรณ์ตามที่ต้องการอย่างแท้จริง ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่นอนและท็อปเปอร์ยางพารา ซึ่งผู้นอนจะต้องสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ในระหว่างการใช้งานเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 6-8 ชั่วโมงในแต่ละวัน จึงขอนำเสนอข้อเท็จจริงให้เป็นที่เข้าใจดังนี้

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่นอนและท็อปเปอร์ยางพาราธรรมชาติแท้ 100% นั้น ได้รับการผลิตด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ ซึ่งก็คือน้ำยางพาราดิบจากธรรมชาตินั่นเอง โดยในกระบวนการผลิตนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือน้ำยางดิบธรรมชาติ จากแหล่งเพาะปลูกต้นยางพาราคุณภาพดี ที่ให้ปริมาณของโมเลกุลยางในน้ำยางดิบในปริมาณมาก ทั้งนี้ ในกระบวนการผลิตจะยังไม่สามารถใช้น้ำยางดิบในการผลิตได้ในทันที หากแต่จำเป็นต้องทำการบ่มน้ำยางเป็นเวลานาน และแปรรูปวัตถุดิบ จากน้ำยางดิบ (หรือน้ำยางสด) ให้อยู่ในรูปของน้ำยางข้น ด้วยการปั่นและการกวน เพื่อแยกโมเลกุลของยางออกจากของเหลว ซึ่งจากปริมาตรของน้ำยางดิบ 1 ตัน (1,000 ลิตร หรือ 1,000 กิโลกริม) จะสามารถแปรรูปให้เป็นน้ำยางข้นที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการผลิตที่นอนและท็อปเปอร์ยางพาราได้เพียง 450 ลิตร หรือ 450 กิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ที่นอนและท็อปเปอร์ยางพาราที่ผ่านกระบวนการผลิตแล้วเสร็จ และสมมติว่ามีน้ำหนัก 45 กิโลกรัมนั้น มิได้ใช้น้ำยางพาราธรรมชาติในการผลิตเพียง 45 กิโลกรัม แต่จะต้องใช้น้ำยางพาราธรรมชาติในการผลิตถึงกว่า 1-1.5 เท่าตัว จุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ยางพาราธรรมชาติแท้ระดับ Premium จึงเริ่มต้นจากวัตถุดิบคุณภาพสูงเป็นอันดับแรก

แม่พิมพ์ที่นอนยางพารา

นอกจากนี้ ในกระบวนการผลิตที่นอนและท็อปเปอร์ยางพาราธรรมชาติแท้ 100% ชนิด Latex foam (หรือบางท่านอาจเรียกว่ายางพาราฉีด) นั้น จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในทุกขั้นตอน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการอบสุกหรือการนึ่งด้วยความร้อน รวมไปจนถึงกระบวนการทำความสะอาดและการอบแห้ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ตามขั้นตอนและกระบวนการที่กำหนด เพื่อมิให้เกิดความสูญเสียต่อผลิตภัณฑ์ ที่มักเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตวัสดุในกลุ่มพอลีเมอร์ที่ขึ้นรูปได้ยาก การปฏิบัติงานที่ผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อย ก็สามารถส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยางพาราได้ อาทิการฉีดยางเข้าสู่แม่พิมพ์ไม่ทั่วถึง ที่ส่งผลให้รูปทรงของผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามขนาด ความหนา รวมถึงค่าความหนาแน่น และลักษณะที่กำหนด หรือแม้แต่การนำผลิตภัณฑ์ออกจากแม่พิมพ์ ซึ่งส่งผลต่อความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ เช่นเกิดการฉีกขาด หรือเกิดความเสียหายในหลายตำแหน่ง ซึ่งแน่นอนว่าด้วยนโยบายคุณภาพของ TRULYLATEX MATTRESS ผลิตภัณฑ์ที่เกิดความเสียหายดังกล่าว จะไม่ผ่านในขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ และจะได้รับการซ่อมแซม และถูกคัดให้เป็นผลิตภัณฑ์เกรด B หรือผลิตภัณฑ์ที่ขาดความสมบูรณ์ทางกายภาพ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการผลิตแล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ และผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสมบูรณ์และเรียบร้อยทางกายภาพ อาจพบความไม่เรียบร้อยเล็กน้อยในบางตำแหน่งหรือบริเวณพื้นผิว ซึ่งเป็นไปตามคุณลักษณะทางธรรมชาติของผลิตภัณฑ์จากวัสดุประเภทพอลีเมอร์จากธรรมชาติที่ยากต่อการขึ้นรูป โดยจะมีปริมาณของ Defect ขนาดเล็กไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของขนาดมิติผลิตภัณฑ์ จึงจะจัดอยู่ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับ Premium เกรด A

ประการสุดท้าย ผลิตภัณฑ์ยางพาราในปัจจุบัน มีการแข่งขันค่อนข้างสูง ปัญหาด้านราคาจำหน่ายที่ค่อนข้างสูงจึงถูกแก้ไขโดยผู้ผลิตและจำหน่ายส่วนหนึ่งที่ขากคุณธรรมและจริยธรรม ด้วยวิธีการลดต้นทุนการผลิต โดยอาศัยการเสริมแต่งด้วยวัตถุดิบจากปิโตรเคมี ซึ่งจะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ยางพาราธรรมชาติผสมกับยางสังเคราะห์ ที่เรียกว่ายาง SBR (Styrene Butadiene Rubber) ซึ่งเป็นยางสังเคราะห์ที่มีต้นทุนต่ำกว่าน้ำยางพาราจากธรรมชาติค่อนข้างมาก ถูกคิดค้นขึ้นในประเทศเยอรมันช่วงสงครามโลก และใช้กันอย่างกว้างขวาง ในหลากหลายอุตสาหกรรม แม้จะมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับยางธรรมชาติ แต่ยังคงมีข้อด้อยหลายประการ อาทิ มีความคงทนต่อแรงดึงต่ำ มีความยืดหยุ่นตัวน้อยกว่ายางจากธรรมชาติ และมีการสะสมความร้อนสูงกว่ายางจากธรรมชาติ เกิดการแตกตัวเป็นฝุ่นผงขนาดเล็กที่ฟุ้งกระจายได้เมื่อเสื่อมคุณภาพ เป็นต้น และที่สำคัญ เคมีวัตถุดังกล่าว มีส่วนสำคัญยิ่งที่ก่อให้เกิดมะเร็งได้ จึงมิใช่วัสดุที่เหมาะสมสำหรับการสัมผัสในระหว่างการใช้งานยาวนานกว่า 5-8 ชั่วโมงต่อวัน ดังนั้น สำหรับผลิตภัณฑ์ยางพาราธรรมชาติแท้ 100% ที่มีคุณภาพระดับ Premium เกรด A ของ TRULYLATEX MATTRESS นั้น จึงเป็นผลิตภัณฑ์ยางพาราจากธรรมชาติล้วน ๆ ไม่ผสม SBR และสารเสริมเพื่อลดต้นทุนการผลิตแต่อย่างใด แม้จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ยังคงมีราคาสูงเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการที่ขาดคุณธรรมและจริยธรรมก็ตาม


บทความและสาระน่ารู้เพิ่มเติม


สาระน่ารู้ ตอนที่ 1

การเลือกความหนาแน่นของที่นอนยางพาราให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน ตามสภาวะของสุขภาพและปัจจัยต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

สาระน่ารู้ ตอนที่ 2

ค่าดัชนีมวลกาย หรือ Body Mass Index (BMI) คืออะไร สำคัญแต่ไหน และมีการคำนวนอย่างไร

สาระน่ารู้ ตอนที่ 3

ท่านอนต่าง ๆ หลายแบบ ที่แต่ละท่านคุ้นชิน ล้วนแล้วแต่มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างอย่างไรกันบ้าง

สาระน่ารู้ ตอนที่ 4

รู้จักกับ “แผลกดทับ” สาเหตุการเกิด อาการและความรุนแรง การดูแลรักษา และการป้องกัน เพื่อการดูแลคนที่คุณรัก

สาระน่ารู้ ตอนที่ 5

ยางพาราธรรมชาติแท้ คุณภาพระดับ “Premium” แตกต่างจากยางพาราธรรมชาติแท้ทั่วไปอย่างไร

และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจทุกท่าน TRULYLATEX MATTRESS มีความยินดีให้บริการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ได้ตลอดทุกวัน โดยสามารถทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ตามกำหนดวันที่นัดหมายได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 9:00-19:00 น. ไม่เว้นวันหยุด

© 2010-2023 สงวนสิทธิ์และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย โดย TRULYLATEX.com

Footer Logo
TRULYLATEX MATTRESS Logo

TRULYLATEX MATTRESS

เลขที่ 107/28 ซอย 4 หมู่บ้านปริญญดา ไลท์ พระราม 5 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์: 086-554-3517, 083-704-2825 และ 0-2083-9898

โทรสาร: 0-2083-9898
อีเมล์: service@trulylatex.com
เว็บไซต์: https://www.trulylatex.com
Facebook: https://www.facebook.com/trulylatex
LINE ID: trulylatex

Line Application

More Information Please Call 086-554-3517
Payment Logo
Footer Logo
Scroll Up