Privacy Policy

Privacy Policy

ข้อปฏิบัติและความเข้าใจเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของเวบไซต์

TRULYLATEX MATTRESS ขอแสดงความขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมายังท่าน ที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพารา ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A ของ TRULYLATEX MATTRESS และได้กรุณาให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมข้อมูลและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ภายในเวบไซต์ TRULYLATEX.com

เพื่อเป็นการทำความเข้าใจที่ชัดเจนและถูกต้อง เกี่ยวกับข้อปฏิบัติและลิขสิทธิ์ของเวบไซต์ TRULYLATEX MATTRESS จึงใคร่ขอเรียนชี้แจงถึงข้อปฏิบัติและความเข้าใจเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของเวบไซต์ ซึ่งเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนดดังต่อไปนี้

ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงปัจจัยทางกายภาพ และความพึงพอใจที่แตกต่างกันของมนุษย์เรา รวมถึงแนวคิดที่ว่า “การนอนหลับที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นสู่การดำรงชีวิตที่มีประสิทธิภาพ” TRULYLATEX MATTRESS จึงนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่นอนและท็อปเปอร์ยางพารา รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการนอน และแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการนอน ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% คุณภาพระดับ Premium เกรด A หลากหลายค่าความหนาแน่น ด้วยความสด ใหม่ จากสายการผลิตทุกวัน เพื่อนำท่านกลับสู่การดำรงชีวิตที่มีประสิทธิภาพ..อีกครั้ง

TTRULYLATEX MATTRESS  มีผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพารา ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A หลากหลายรุ่นตามความเหมาะสมและความต้องการ มีให้เลือกถึง 4 ระดับความหนาแน่น Soft, Medium, Firm และ ExtraFirm พร้อมด้วยความหนาอีก 4 ระดับ คือ 10 เซนติเมตร (4 นิ้ว), 15 เซนติเมตร (6 นิ้ว), 20 เซนติเมตร (8 นิ้ว) และ 25 เซนติเมตร (10 นิ้ว)

นอกนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ท็อปเปอร์ยางพารา ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A อีกหลากหลายรุ่นตามความเหมาะสมและความต้องการเช่นกัน โดยมีให้เลือก 4 ระดับความหนาแน่น Soft, Medium, Firm และ ExtraFirm พร้อมด้วยความหนาอีก 2 ระดับ คือ 7.5 เซนติเมตร (3 นิ้ว) และ 5 เซนติเมตร (2 นิ้ว)

เพื่อมอบความสุข และความสบายที่แตกต่างในการนอนหลับอย่างแท้จริง..ให้แก่ท่าน

Warranty

ช่องทางลัดในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ TRULYLATEX MATTRESS


ทางเลือกเพื่อเข้าถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ TRULYLATEX MATTRESS


เพื่อความสะดวกและประหยัดเวลาสำหรับผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะเข้าถึงรายการผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว TRULYLATEX MATTRESS จึงได้จัดเตรียมช่องทางลัดสำหรับให้ท่านได้เลือกรายการผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบรายละเอียด ราคา รวมถึงทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดายดังต่อไปนี้ หรือสามารถรับชมข้อมูลในหมวดนี้ต่อไปได้ในหัวข้อถัดไป

การเข้าถึงข้อมูล การใช้งาน และลิขสิทธิ์


เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์


ข้อมูลต่าง ๆ ที่แสดงไว้ภายในเวบไซต์แห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า ตราสัญลักษณ์ ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา และส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซด์ก็ตาม ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูลการใช้งานและการติดต่อ รวมถึงแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซด์นั้น ถือเป็นกรรมสิทธิ์และเป็นลิขสิทธิ์ของ TRULYLATEX MATTRESS


การใช้งานและการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของเวบไซต์


จากการที่ข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งแสดงไว้ภายในเวบไซต์แห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า ตราสัญลักษณ์ ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา และส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซด์ก็ตาม ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูลการใช้งานและการติดต่อ รวมถึงแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซด์นั้น ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ TRULYLATEX MATTRESS ซึ่งเป็นงานเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน อันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยโดยชอบด้วยกฎหมาย

ดังนั้น หากบุคคลหรือนิติบุคคลใด กระทำการลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ก็ตาม จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก TRULYLATEX MATTRESS บุคคลผู้นั้นหรือนิติบุคคลนั้น จะต้องถูกดำเนินคดีและได้รับการดำเนินการตามกฎหมายสูงสุดตามที่ได้บัญญัติไว้โดยทันที


การปกป้องและเก็บรักษาข้อมูลสำคัญของผู้ใช้งานและผู้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์


TRULYLATEX MATTRESS คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในข้อมูลของผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก ดังนั้น ระบบจะทำการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการด้วยการเข้ารหัสอย่างปลอดภัย และจะได้รับการจัดเก็บ รวบรวม เพื่อนำข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ไปใช้ตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการเท่านั้น

ตลอดระยะเวลาในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ TRULYLATEX MATTRESS ผู้ใช้บริการจะอยู่ในสถานะผู้ไม่เปิดเผยตัวตน และไม่สามารถระบุตัวตนได้ จนกว่าผู้ใช้งานจะสมัครลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานตามระบบ และได้เข้าสู่ระบบด้วยชื่อบัญชีและรหัสผ่านของผู้ใช้บริการเอง

TRULYLATEX MATTRESS ไม่มีนโยบายในการจำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ และไม่ยินยอมให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมรู้เห็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ที่ได้เก็บรวบรวมไว้ในระบบฐานข้อมูลโดยเด็ดขาด

และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจทุกท่าน TRULYLATEX MATTRESS มีความยินดีให้บริการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ได้ตลอดทุกวัน โดยสามารถทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ตามกำหนดวันที่นัดหมายได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 9:00-19:00 น. ไม่เว้นวันหยุด

© 2010-2023 สงวนสิทธิ์และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย โดย TRULYLATEX.com

Footer Logo
TRULYLATEX MATTRESS Logo

TRULYLATEX MATTRESS

เลขที่ 107/28 ซอย 4 หมู่บ้านปริญญดา ไลท์ พระราม 5 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์: 086-554-3517, 083-704-2825 และ 0-2083-9898

โทรสาร: 0-2083-9898
อีเมล์: service@trulylatex.com
เว็บไซต์: https://www.trulylatex.com
Facebook: https://www.facebook.com/trulylatex
LINE ID: trulylatex

Line Application

More Information Please Call 086-554-3517
Payment Logo
Footer Logo
Scroll Up