Durian Pillow

หมอนและหมอนข้างยางพาราเพื่อสุขภาพ ชนิด Latex foam

ผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% คุณภาพระดับ Premium เกรด A

ผลิตภัณฑ์หมอนและหมอนข้างยางพาราเพื่อสุขภาพของ TRULYLATEX MATTRESS ผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% คุณภาพระดับ Premium เกรด A ผ่านกรรมวิธีการผลิตตามขั้นตอนของดันลอป (Dunlop Process) จนได้ผลิตภัณฑ์ยางพาราชนิด Latex foam ซึ่งมีความยืดหยุ่นและทนทานที่สุด เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ซึ่งผลิตจากวัสดุชนิดอื่น ปราศจากสารเคมีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใหม่สดจากสายการผลิตทุกวัน

TRULYLATEX MATTRESS มีผลิตภัณฑ์หมอนและหมอนข้างยางพาราเพื่อสุขภาพหลากหลายรูปแบบถึง 6 รุ่น โดยมีลักษณะรูปทรง และความสูง ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน สำหรับชาวไทยและชาวเอเชียส่วนใหญ่ มีค่าความหนาแน่น (Density) ที่เหมาะสมสำหรับรองรับน้ำหนักศีรษะของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี รับประกันคุณภาพยาวนานถึง 10 ปี

“การนอนหลับ คือการพักผ่อนที่ดีที่สุด”

มนุษย์เรามีความจำเป็นต้องใช้เวลาในการนอนหลับมากถึงหนี่งในสามส่วนของการดำรงชีวิต ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก เช่นเดียวกับการรับประทานอาหารและการหายใจ การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอและมีคุณภาพนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากระหว่างที่เรานอนหลับ การทำงานของทุกระบบภายในร่างกายก็จะได้พักหรือผ่อนคลายตามไปด้วย ทำให้การเต้นของหัวใจช้าลง การหายใจช้าลงและสม่ำเสมอ มีการหลั่งของฮอร์โมนที่มีส่วนกระตุ้นและสร้างความเครียดลดลง แต่จะมีการหลั่งของฮอร์โมนบางชนิดออกมาเพื่อช่วยในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของเซลต่าง ๆ มากขึ้น

ดังนั้น หากนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ หรือนอนหลับอย่างไม่มีคุณภาพ ร่างกายก็จะรู้สึกอ่อนเพลีย วิงเวียนศีรษะ คิดไม่ออก การตัดสินใจเรื่องราวต่าง ๆ ช้าลง นอกจากนี้ฮอร์โมนที่มีส่วนกระตุ้นและสร้างความเครียดยังหลั่งมาก ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน และอาการป่วยไข้อื่น ๆ อีกมากมาย

จากการค้นพบคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของยางพาราธรรมชาติ ซึ่งให้คุณประโยชน์แก่มนุษย์อย่างมากมายหลากหลายด้าน จึงได้มีการนำยางพาราธรรมชาติมาทำการวิจัย ศึกษา และพัฒนามาเป็นวัสดุที่ใช้ในการรองรับโครงสร้างและสรีระของร่างกาย ทำหน้าที่โอบอุ้มและพยุงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายให้มีความสมดุลอย่างเป็นธรรมชาติในขณะนอนหลับ ด้วยความยืดหยุ่นและทนทานต่อแรงกดทับเป็นเลิศ เพื่อให้ทุกสรีระของร่างกายได้ผ่อนคลาย ด้วยความสบายอย่างมีคุณภาพมากที่สุด

TRULYLATEX  MATTRESS  มีผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพารา ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A หลากหลายรุ่นตามความเหมาะสมและความต้องการ มีให้เลือกถึง 4 ระดับความหนาแน่น Soft, Medium, Firm และ ExtraFirm พร้อมด้วยความหนาอีก 4 ระดับ คือ 10 เซนติเมตร (4 นิ้ว), 15 เซนติเมตร (6 นิ้ว), 20 เซนติเมตร (8 นิ้ว) และ 25 เซนติเมตร (10 นิ้ว)

นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ท็อปเปอร์ยางพารา ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A อีกหลากหลายรุ่นตามความเหมาะสมและความต้องการเช่นกัน โดยมีให้เลือก 4 ระดับความหนาแน่น Soft, Medium, Firm และ ExtraFirm พร้อมด้วยความหนาอีก 2 ระดับ คือ 7.5 เซนติเมตร (3 นิ้ว) และ 5 เซนติเมตร (2 นิ้ว)

“การนอนหลับที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นสู่การดำรงชีวิตที่มีประสิทธิภาพ”

ด้วยแนวคิดที่ว่า “การนอนหลับที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นสู่การดำรงชีวิตที่มีประสิทธิภาพ” TRULYLATEX MATTRESS จึงนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่นอนและท็อปเปอร์ยางพารา รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการนอน และแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการนอน ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A เพื่อนำท่านกลับสู่การดำรงชีวิตที่มีประสิทธิภาพ..อีกครั้ง

Warranty

ผลิตภัณฑ์หมอนและหมอนข้างยางพาราเพื่อสุขภาพทุกรุ่น


ผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% คุณภาพระดับ premium เกรด A


ด้วยความเชื่อมั่นในคุณสมบัติ คุณภาพ และประสิทธิภาพของยางพาราชนิด Latex foam ซึ่งมีความปลอดภัยต่อสุขภาพ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีความเป็นเลิศสำหรับใช้เพื่อการนอนของมนุษย์ ทุก ๆ ผลิตภัณฑ์ยางพาราของ TRULYLATEX MATTRESS จึงล้วนแต่เป็นผลิตภัณฑ์ยางพาราชนิด Latex foam คุณภาพสูงระดับ Premium เกรด A เท่านั้น ไม่มีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวัสดุอื่นใดประกอบหรือจำหน่าย เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า เมื่อเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยางพาราของ TRULYLATEX MATTRESS แล้ว หมายถึงการเลือกผลิตภัณฑ์คุณภาพในราคาที่สมเหตุผล และจะได้รับผลิตภัณฑ์ยางพาราธรรมชาติแท้ 100% ชนิด Latex foam คุณภาพสูงระดับ Premium เกรด A ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพ จากกระบวนการผลิตที่ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และผ่านการรับรองมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ISO9001 ได้รับตรารับรองมาตรฐานการวัดคุณภาพผลิตภัณฑ์ “Thailand Trust Mark” จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ผ่านการรับรองคุณภาพโดยสถาบันชั้นนำในยุโรป (ECO-UMWELT เลขที่ 1009-12643-001 และ LGA เลขที่ 732-1502) ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยางพาราธรรมชาติแท้ 100% ชนิด Latex foam โดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติล้วน ๆ ปราศจากส่วนผสมประเภทเคมีวัตถุใด ๆ ตามที่ต้องการเท่านั้น


เลือกผลิตภัณฑ์คุณภาพ ตามความประสงค์ในการใช้งาน


TRULYLATEX  MATTRESS  มีผลิตภัณฑ์หมอนและหมอนข้างยางพาราเพื่อสุขภาพ ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% คุณภาพระดับ Premium เกรด A ให้ท่านได้เลือกหลากหลายรุ่น ตามความเหมาะสมสำหรับการใช้งานและสอดคล้องกับท่าทางในการนอน

โดยผลิตภัณฑ์หมอนและหมอนข้างยางพาราเพื่อสุขภาพ จะมีระดับความหนาแน่น (Density) ที่ 40-45 kg/m^3 ซึ่งให้ความยืดหยุ่นและการยวบตัวเพื่อรองรับน้ำหนักได้อย่างพอเหมาะ ซึ่งสำหรับผลิตภัณฑ์หมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ จะมีคุณลักษณะสำหรับการใช้งานที่เหมาะสมสำหรับการนอนในแต่ละท่าทาง อาทิ การนอนหงาย และการนอนตะแคงข้าง เป็นต้น

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์หมอนและหมอนข้างยางพารา ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% คุณภาพระดับ Premium เกรด A ของ TRULYLATEX MATTRESS สามารถใช้งานได้กับวัสดุรองนอนทุกชนิด ทุกประเภท โดยจะให้ผลในการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด เมื่อใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่นอนหรือท็อปเปอร์ยางพาราธรรมชาติแท้ 100% คุณภาพระดับ Premium เกรด A ของ TRULYLATEX MATTRESS

เพื่อมอบความสุขผ่านสัมผัสจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และความสบายที่แตกต่างในการนอนหลับอย่างมีคุณภาพที่แท้จริง..ให้แก่ท่าน

กรุณาระบุตัวเลือกของผลิตภัณฑ์ที่ท่านประสงค์จะตรวจสอบราคา โดยสามารถเปลี่ยนตัวเลือกได้ตามความประสงค์และความพึงพอใจของท่าน และสามารถทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้โดยง่ายในไม่กี่ขั้นตอน

ทั้งนี้ ระดับราคาผลิตภัณฑ์จะขึ้นอยู่กับรุ่นของผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ส่วนที่เพิ่มเติม โดยอยู่ในระหว่างราคาดังต่อไปนี้

Sale!

หมอนและหมอนข้างยางพาราธรรมชาติแท้ 100% เพื่อสุขภาพ

฿595.00฿1,290.00

  • PT-3 pillow
  • Durian pillow
  • Contour pillow
  • Heart pillow
  • Flexy pillow
  • Flexy bolster
  • Inner cover
  • Outer cover
ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

ข้อมูลโดยละเอียดของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์หมอนและหมอนข้างยางพาราธรรมชาติแท้ 100% เพื่อสุขภาพ

วัตถุดิบและกระบวนการผลิต

ทุกผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพาราของ TRULYLATEX MATTRESS ผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% คุณภาพระดับ Premium เกรด A ผ่านกรรมวิธีการผลิตตามขั้นตอนของดันลอป (Dunlop Process) ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตที่นอนฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% แบบดั้งเดิม โดยอาศัยกระบวนการทางเคมี ซึ่งกรรมวิธีการผลิตแบบดันลอปนี้ จะใช้ในการผลิตที่นอนฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% เท่านั้น ในขั้นตอนการผลิต จะมีการใช้สารเคมีร่วมกับการปั่นหรือกวนน้ำยางพารา เพื่อให้เกิดฟองยางที่มีลักษณะเป็นครีมข้นเหลวคล้ายกับการทำขนมวาฟเฟิลหรือขนมปัง ก่อนทำการฉีดฟองยางพาราเข้าสู่แบบพิมพ์เพื่อขึ้นรูปจนเต็ม และอบด้วยความร้อนจนฟองยางสุก จากนั้นจึงนำออกจากแม่พิมพ์ เพื่อเข้าสู่กระบวนการล้างสารเคมีออก แล้วทำการอบให้แห้ง จึงเป็นอันสิ้นสุดกระบวนการผลิต และเข้าสู่ระบบการทดสอบคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นงานต่อไป

ด้วยกระบวนการผลิตที่ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และผ่านการรับรองมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ISO9001 ได้รับตรารับรองมาตรฐานการวัดคุณภาพผลิตภัณฑ์ “Thailand Trust Mark” จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ นอกจากนี้ ทุกผลิตภัณฑ์ยางพาราของ TRULYLATEX MATTRESS ยังผ่านการรับรองคุณภาพโดยสถาบันชั้นนำในยุโรป (ECO-UMWELT เลขที่ 1009-12643-001 และ LGA เลขที่ 732-1502) ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยางพาราธรรมชาติแท้ 100% ชนิด Latex foam โดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติล้วน ๆ ปราศจากส่วนผสมประเภทเคมีวัตถุใด ๆ อีกด้วย

จากความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์อันยาวนานกว่า 12 ปี รวมถึงความซื่อตรงและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจตลอดระยะเวลากว่า 12 ปีที่ผ่านมา TRULYLATEX MATTRESS จึงได้รับความเชื่อถือและยอมรับจากผู้บริโภค ในฐานะผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราธรรมชาติแท้ 100% ชนิด Latex foam คุณภาพระดับ Premium เกรด A ในราคาที่สมเหตุผลและยุติธรรมมาโดยตลอด

คุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์

• ทุกผลิตภัณฑ์ของ TRULYLATEX MATTRESS ผลิตจากจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% คุณภาพระดับ Premium เกรด A โดยไม่มีการผสมวัตถุดิบทางเคมี ปราศจาก SBR หรือสารเสริมประเภท Synthetic เพื่อลดต้นทุนการผลิต และสารสังเคราะห์อื่นใด ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่า เป็นผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบตามธรรมชาติที่ปราศจากสารเคมี สารพิษ และสารตกค้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

• ผลิตภัณฑ์ของ TRULYLATEX MATTRESS มีความยืดหยุ่นและทนทานที่สุด เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันซึ่งผลิตจากวัสดุชนิดอื่น สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและเป็นเวลายาวนาน โดยไม่เกิดการทรุดตัวชนิดถาวร

• ไม่ก่อให้เกิดไฟฟ้าสถิต จึงไม่เกิดการรบกวนใด ๆ ต่อคลื่นสมองตลอดระยะเวลาในการนอนหลับ

• คุณสมบัติพิเศษของที่นอนยางพารา ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% คุณภาพระดับ Premium เกรด A คือ มีความยืดหยุ่นและแรงสปริงที่เป็นธรรมชาติ ทำให้มีการรองรับศีรษะ ช่วยโอบอุ้มพยุงส่วนท้ายทอยและต้นคอของคนเรา ให้อยู่ในท่าทางอันเป็นธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์และเหมาะสมที่สุด ตลอดทุกการเคลื่อนไหวในระหว่างการนอนหลับ

• ผลิตภัณฑ์จากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% คุณภาพระดับ Premium เกรด A ปราศจากระบบสปริงและการเสริมโครงสร้าง รวมถึงแกนใด ๆ ภายใน ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนและแรงสั่นสะเทือนในรูปแบบของคลื่น แม้ในยามพลิกตัวหรือขณะเปลี่ยนท่าทางในการนอน

• ช่วยลดการเกิดเหงื่อและความอับชื้นในระหว่างการนอนหลับ ด้วยระบบรูระบายอากาศ ซึ่งช่วยในการระบายความร้อนและความชื้นที่เกิดจากอุณหภูมิของศีรษะในขณะนอนหลับ

• มีความหนาแน่นที่เหมาะสม ตอบสนองความสบายอย่างสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ไม่ก่อให้เกิดอาการกดทับ ช่วยให้ระยะของศีรษะอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและเป็นธรรมชาติ อีกทั้งยังมีส่วนช่วยให้แนวกระดูกสันหลังอยู่ในลักษณะที่ตรงและเหมาะสมอย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น ทำให้เรือนร่างของผู้นอนอยู่ในระนาบที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ช่วยลดและป้องกันอาการปวดคอ บ่า และหลังจากการนอนหลับได้เป็นอย่างดี

• ด้วยคุณสมบัติในการระบายอากาศที่เป็นเลิศของหมอนยางพารา ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% คุณภาพระดับ Premium เกรด A รวมถึงกระบวนการผลิตที่ใช้ความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ของ TRULYLATEX MATTRESS จึงปลอดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย ไรฝุ่น และเชื้อรา รวมทั้งปราศจากสารเจือปนต่าง ๆ

• ผลิตภัณฑ์จากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% จะไม่ก่อให้เกิดมลพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1.1-2.8 kg
ยาว x กว้าง x หนา 60-100 × 32-60 × 8-21 cm
หมอนยางพารา

PT-3 pillow, Durian pillow, Contour pillow, Heart pillow, Flexy pillow, Flexy bolster

ปลอกผ้าหุ้มหมอน

Inner cover, Outer cover

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “หมอนและหมอนข้างยางพาราธรรมชาติแท้ 100% เพื่อสุขภาพ”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์


ลักษณะท่าทางในการนอนของผู้นอน เป็นปัจจัยหลักที่สำคัญที่สุดสำหรับการพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์หมอนยางพาราเพื่อสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน นอกจากนี้ ปัจจัยสำคัญอีกประการก็คือความคุ้นชิน หรือความชื่นชอบในระยะความสูงหรือต่ำของวัสดุรองนอนที่ผู้นอนมีความคุ้นเคยหรือชื่นชอบ

ซึ่งผลิตภัณฑ์หมอนและหมอนข้างยางพาราเพื่อสุขภาพของ TRULYLATEX MATTRESS จะมีค่าความหนาแน่นที่เหมาะสมสำหรับการรองรับน้ำหนักศีรษะของมนุษย์เรา โดยมีค่าความหนาแน่น (Density) ในระดับ 40-45 kg/m^3 ให้ความยืดหยุ่นและไม่ยวบตัวมากจนเกินพอดีเมื่อเกิดแรงกดจากน้ำหนักของศีรษะ ซึ่งช่วยให้ระยะองศาของแนวกระดูกต้นคอของผู้นอน อยู่ในลักษณะที่เป็นธรรมชาติ จึงช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บหรืออาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการนอนได้เป็นอย่างดี และไม่ก่อให้เกิดการกดทับบริเวณใบหูเมื่ออยู่ในลักษณะการนอนตะแคงข้างอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์หมอนและหมอนข้างยางพาราเพื่อสุขภาพทุกรุ่น จัดจำหน่ายพร้อมกับปลอกผ้าหุ้มที่ได้รับการตัดเย็บอย่างปราณีตด้วยผ้าฝ้ายผสมโพลีเอสเตอร์ชนิดทอยืด ที่ช่วยให้ความยืดหยุ่นระหว่างการใช้งานและระบายอากาศได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังสามารถเสริมการปกป้องผลิตภัณฑ์ และเพิ่มสัมผัสที่นุ่มลื่นสบายยิ่งขึ้นได้ ด้วยปลอกผ้าแจ็กการ์ด (Jacquard cover) เนื้อหนา นุ่ม ลื่น ทอลวดลายสวยงาม ที่ติดซิปและสามารถถอดซักทำความสะอาดได้บ่อยครั้งเท่าที่ต้องการอย่างง่ายดาย

ช่องทางลัดในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ TRULYLATEX MATTRESS


ทางเลือกเพื่อเข้าถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ TRULYLATEX MATTRESS


เพื่อความสะดวกและประหยัดเวลาสำหรับผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะเข้าถึงรายการผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว TRULYLATEX MATTRESS จึงได้จัดเตรียมช่องทางลัดสำหรับให้ท่านได้เลือกรายการผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบรายละเอียด ราคา รวมถึงทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดายดังต่อไปนี้

และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจทุกท่าน TRULYLATEX MATTRESS มีความยินดีให้บริการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ได้ตลอดทุกวัน โดยสามารถทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ตามกำหนดวันที่นัดหมายได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 9:00-19:00 น. ไม่เว้นวันหยุด

© 2010-2023 สงวนสิทธิ์และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย โดย TRULYLATEX.com

Footer Logo
TRULYLATEX MATTRESS Logo

TRULYLATEX MATTRESS

เลขที่ 107/28 ซอย 4 หมู่บ้านปริญญดา ไลท์ พระราม 5 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์: 086-554-3517, 083-704-2825 และ 0-2083-9898

โทรสาร: 0-2083-9898
อีเมล์: service@trulylatex.com
เว็บไซต์: https://www.trulylatex.com
Facebook: https://www.facebook.com/trulylatex
LINE ID: trulylatex

Line Application

More Information Please Call 086-554-3517
Payment Logo
Footer Logo
Scroll Up