FAQ

Frequently Asked Questions

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ที่นอนและท็อปเปอร์ยางพารามีมากขึ้นในท้องตลาด เนื่องจากผู้บริโภคต่างหันมาใส่ใจในสุขภาพ ความปลอดภัย และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติกันมากขึ้น ขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์จากยางพาราก็มีความแตกต่างหลากหลาย ซึ่งบางครั้งอาจเกิดเป็นความสับสนและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนสำหรับผู้บริโภค ในการพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์ตามความต้องการ

TRULYLATEX MATTRESS ตระหนักดีถึงความต้องการ ในการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นของผู้ซื้อ สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์อันเหมาะสมตามความต้องการ จึงได้ทำการรวบรวมข้อมูลคำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อยครั้งจากผู้ซื้อ เพื่อประโยชน์และความคุ้มค่าในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ รวมถึงสร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ยางพาราคุณภาพระดับ Premium เกรด A ของ TRULYLATEX MATTRESS ให้แก่ผู้ซื้ออีกทางหนึ่ง

ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงปัจจัยทางกายภาพ และความพึงพอใจที่แตกต่างกันของมนุษย์เรา รวมถึงแนวคิดที่ว่า “การนอนหลับที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นสู่การดำรงชีวิตที่มีประสิทธิภาพ” TRULYLATEX MATTRESS จึงนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่นอนและท็อปเปอร์ยางพารา รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการนอน และแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการนอน ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% คุณภาพระดับ Premium เกรด A หลากหลายค่าความหนาแน่น ด้วยความสด ใหม่ จากสายการผลิตทุกวัน เพื่อนำท่านกลับสู่การดำรงชีวิตที่มีประสิทธิภาพ..อีกครั้ง

TRULYLATEX  MATTRESS  มีผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพารา ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A หลากหลายรุ่นตามความเหมาะสมและความต้องการ มีให้เลือกถึง 4 ระดับความหนาแน่น Soft, Medium, Firm และ ExtraFirm พร้อมด้วยความหนาอีก 4 ระดับ คือ 10 เซนติเมตร (4 นิ้ว), 15 เซนติเมตร (6 นิ้ว), 20 เซนติเมตร (8 นิ้ว) และ 25 เซนติเมตร (10 นิ้ว)

นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ท็อปเปอร์ยางพารา ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A อีกหลากหลายรุ่นตามความเหมาะสมและความต้องการเช่นกัน โดยมีให้เลือก 4 ระดับความหนาแน่น Soft, Medium, Firm และ ExtraFirm พร้อมด้วยความหนาอีก 2 ระดับ คือ 7.5 เซนติเมตร (3 นิ้ว) และ 5 เซนติเมตร (2 นิ้ว)

เพื่อมอบความสุข และความสบายที่แตกต่างในการนอนหลับอย่างแท้จริง..ให้แก่ท่าน

Warranty

ช่องทางลัดในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ TRULYLATEX MATTRESS


ทางเลือกเพื่อเข้าถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ TRULYLATEX MATTRESS


เพื่อความสะดวกและประหยัดเวลาสำหรับผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะเข้าถึงรายการผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว TRULYLATEX MATTRESS จึงได้จัดเตรียมช่องทางลัดสำหรับให้ท่านได้เลือกรายการผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบรายละเอียด ราคา รวมถึงทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดายดังต่อไปนี้ หรือสามารถรับชมข้อมูลในหมวดนี้ต่อไปได้ในหัวข้อถัดไป

เกี่ยวกับ TRULYLATEX MATTRESS


เกี่ยวกับองค์กรและผลิตภัณฑ์


ด้วยแนวคิดและความเชื่อมั่นว่า “การนอนหลับที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นสู่การดำรงชีวิตที่มีประสิทธิภาพ” TRULYLATEX MATTRESS จึงเลือกนำเสนอที่นอนยางพารา และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการนอน ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราจากธรรมชาติแท้ 100% ชนิด Latex foam (ยางพาราอบขึ้นรูป) ล้วน ๆ คุณภาพระดับ Premium เกรด A อย่างแท้จริงของไทย ไม่ใช้ SBR และ Synthetics หรือสารเสริมเพื่อลดต้นทุนการผลิต ไม่เสริมชั้นวัสดุอื่นใด ไม่ใช่วัสดุสังเคราะห์หรือเทียบเคียง เพื่อมอบความสุข ความสบาย รวมถึงโอกาสในการกลับสู่การดำรงชีวิตที่มีประสิทธิภาพให้แก่ผู้บริโภค โดยทุกผลิตภัณฑ์ยางพาราของ TRULYLATEX MATTRESS ล้วนผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% คุณภาพระดับ Premium เกรด A ผ่านกรรมวิธีการผลิตตามขั้นตอนของดันลอป (Dunlop Process) ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตที่นอนฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A แบบดั้งเดิม โดยอาศัยกระบวนการทางเคมี ซึ่งจะได้ผลิตภัณฑ์ยางพาราที่เรียกว่า Latex foam (ฟองยางพารา) และกรรมวิธีการผลิตแบบดันลอปนี้ จะใช้ในการผลิตที่นอนฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% คุณภาพระดับ Premium เกรด A เท่านั้น

TRULYLATEX MATTRESS จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราชนิด Latex foam (ฟองยางพารา) เพียงชนิดเดียว โดยเปิดให้บริการและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์มาตั้งแต่ปลายปี 2549 จนถึงปัจจุบัน ด้วยนโยบายคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญและบริการที่ดี รวมถึงจริยธรรมและความซื่อตรงต่อผู้บริโภคตลอดมา จึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และบริการอันเป็นที่พึงพอใจสำหรับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี


เกี่ยวกับบริการ


TRULYLATEX MATTRESS มีนโยบายสำคัญในด้านบริการ ควบคู่ไปกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อเสริมสร้างความสะดวกสบาย และความพึงพอใจ และความมั่นใจให้แก่ผู้ซื้อ ด้วยความจริงใจอย่างซื่อตรง ทั้งในการให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา ถูกต้อง และชัดเจน เป็นประโยชน์สำหรับประกอบการพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ซื้อ ในทุกช่องทางที่สามารถสื่อสารกับผู้ซื้อได้ อาทิ ทางโทรศัพท์ ทางอีเมล ทาง Line และทาง Facebook รวมถึงในระหว่างการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ เป็นต้น

นอกจากนี้ TRULYLATEX MATTRESS ยังให้บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังผู้รับฟรีทั่วประเทศ พร้อมด้วยการรับประกันคุณภาพของทุกผลิตภัณฑ์ยางพารายาวนานถึง 10 ปี


 

Frequently Asked Questions (คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย)


TRULYLATEX MATTRESS ตระหนักดีถึงความต้องการ ในการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นของผู้ซื้อ สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์อันเหมาะสมตามความต้องการ จึงได้ทำการรวบรวมข้อมูลคำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อยครั้งจากผู้ซื้อ เพื่อประโยชน์และความคุ้มค่าในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ รวมถึงสร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ยางพาราคุณภาพระดับ Premium เกรด A ของ TRULYLATEX MATTRESS ให้แก่ผู้ซื้ออีกทางหนึ่ง

ด้วยความจำเป็นที่มนุษย์ต้องใช้เวลาในการพักผ่อนนอนหลับ เพื่อซ่อมแซมและฟื้นฟูเซลต่าง ๆ ของร่างกายเป็นเวลาถึง 1 ใน 3 ของแต่ละวัน วัสดุรองนอนจึงมีส่วนสำคัญยิ่งที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพ ให้ร่างกายได้ทำการซ่อมแซมและฟื้นฟูเซลต่าง ๆ ในส่วนที่สึกหรอของร่างกายได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ที่นอนที่ดีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็น ด้วยคุณสมบัติอันเป็นเอกลักษณ์หลายประการของยางพาราชนิด Latex foam ที่สามารถประมวลได้ดังต่อไปนี้

• เป็นผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบตามธรรมชาติที่ปราศจากสารเคมี สารพิษ และสารตกค้าง จึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

• มีความยืดหยุ่นและทนทานที่สุด เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันซึ่งผลิตจากวัสดุชนิดอื่น สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและเป็นเวลายาวนาน โดยไม่เกิดการทรุดตัว

• ไม่ก่อให้เกิดไฟฟ้าสถิต จึงไม่เกิดการรบกวนใด ๆ ต่อคลื่นสมองตลอดระยะเวลาในการนอนหลับ

• มีความยืดหยุ่นและแรงสปริงที่เป็นธรรมชาติ ทำให้มีการรองรับทุกสรีระของร่างกาย และช่วยโอบอุ้มพยุงส่วนหลังและเรือนร่างของคนเรา ให้อยู่ในท่าทางอันเป็นธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์และเหมาะสมที่สุด ตลอดทุกการเคลื่อนไหวในเวลานอนหลับ

• ปราศจากระบบสปริงและการเสริมโครงสร้าง รวมถึงแกนใด ๆ ภายใน ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนและแรงสั่นสะเทือน แม้ในยามพลิกตัวหรือขณะเปลี่ยนท่าทางในการนอน

• ช่วยลดการเกิดเหงื่อและความอับชื้นในระหว่างการนอนหลับ ด้วยระบบรูระบายอากาศ ซึ่งช่วยในการระบายความร้อนและความชื้นที่เกิดจากอุณหภูมิของร่างกายในขณะนอนหลับ

• มีความหนาแน่นที่เหมาะสมกับน้ำหนักตัวของผู้นอนในแต่ละกลุ่ม ซึ่งจะช่วยเพิ่มความโค้งในบริเวณที่รับน้ำหนัก โดยเฉพาะบริเวณรอบ ๆ สะโพก บั้นเอว และหัวไหล่ อีกทั้งยังมีส่วนช่วยให้แนวกระดูกสันหลังอยู่ในท่าที่ตรงและเหมาะสมมากขึ้น ทำให้เรือนร่างของผู้นอนอยู่ในระนาบที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ช่วยลดอาการปวดหลังจากการนอนหลับได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังสามารถกำหนดค่าความหนาแน่น (Density) ของฟองยางพาราได้หลายระดับตามความพึงพอใจ

• ด้วยคุณสมบัติในการระบายอากาศที่เป็นเลิศ จึงปลอดแบคทีเรียและเชื้อรา รวมทั้งปราศจากสารเจือปนต่าง ๆ

นอกจากคุณสมบัติอันเป็นเลิศ และเป็นเอกลักษณ์ของยางพาราข้างต้นแล้ว ที่นอนและท็อปเปอร์ยางพารายังมีความยืดหยุ่นและทนทานที่สุด เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันซึ่งผลิตจากวัสดุชนิดอื่น ผลิตด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ ปราศจากสารเคมีปนเปื้อน สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและเป็นเวลายาวนาน โดยไม่เกิดการทรุดตัว จึงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันในระดับสากลว่า ที่นอนและท็อปเปอร์ยางพารา เป็นผลิตภัณฑ์รองนอนที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้งานอย่างยิ่ง

ด้วยคำว่า “ยางพารา” ในภาษาไทย สามารถสื่อได้ถึงวัสดุหรือผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด ซึ่งในบางกรณี อาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน หรือความเข้าใจที่ไม่ตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้จำหน่าย ไม่ว่าจะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การขาดข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน หรือแม้แต่โดยเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์และไม่ซื่อตรงของผู้จำหน่ายบางรายก็ตาม ล้วนแล้วแต่อาจก่อให้เกิดความเสียหายโดยตรงต่อผู้บริโภค

ทุกผลิตภัณฑ์ยางพาราของ TRULYLATEX MATTRESS ผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A ผ่านกรรมวิธีการผลิตตามขั้นตอนของดันลอป (Dunlop Process) ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตที่นอนฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% โดยอาศัยกระบวนการทางเคมี และความร้อน ซึ่งในขั้นตอนการผลิต จะมีการใช้สารเคมีร่วมกับการปั่นหรือกวนน้ำยางพารา เพื่อให้เกิดฟองยางที่มีลักษณะเป็นครีมข้นเหลวคล้ายกับการทำขนมวาฟเฟิลหรือขนมปัง ก่อนทำการฉีดฟองยางพาราเข้าสู่แบบพิมพ์เพื่อขึ้นรูปจนเต็ม และอบด้วยความร้อนจนฟองยางสุก จากนั้นจึงนำออกจากแม่พิมพ์ เพื่อเข้าสู่กระบวนการล้างสารเคมีออก แล้วทำการอบให้แห้ง จึงเป็นอันสิ้นสุดกระบวนการผลิต ซึ่งจะได้ผลิตภัณฑ์ยางพาราจากธรรมชาติแท้ 100% ที่เรียกว่า Latex foam มีลักษณะภายนอกที่คล้ายกับฟองน้ำ มีรูพรุนที่ซับซ้อนและไม่เป็นระเบียบเป็นจำนวนมากซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิต มีสีขาวครีม ให้สัมผัสที่อ่อนโยนและนุ่มนวลเมื่อออกแรงกดหรือบีบด้วยมือ มีความหนาแน่นที่พอเหมาะสำหรับการรองรับน้ำหนักสรีระส่วนต่าง ๆ ของมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์ สามารถม้วนหรือพับได้อย่างง่ายดาย

นอกจากนี้ TRULYLATEX MATTRESS ได้รวมรวบผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่ง ที่ผู้ซื้อมักจะพบได้ในระหว่างการเลือกซื้อหรือเลือกพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ ซึ่งผู้จำหน่ายบางรายนำมารวมอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้คำว่า “ยางพารา” และก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน หรือความเข้าใจที่ไม่ตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้จำหน่ายดังนี้

ยางพาราผสม (Synthetic Latex Foam)

ยางพาราผสม (Synthetic Latex Foam) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการผสมผสานวัตถุดิบระหว่างน้ำยางพาราดิบจากธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะห์ประเภทซินเธติก (วัสดุเดียวกับที่ใช้ในการผลิต Memory foam) จากกลุ่มปิโตรเลียม โดยมีกระบวนการผสมผสานวัสดุทั้งสองชนิดให้เป็นเนื้อเดียว สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต มักพบในพื้นที่การผลิตที่จำเป็นต้องนำเข้าน้ำยางดิบจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น จึงพัฒนากระบวนการผสมสารสังเคราะห์ที่มีต้นทุนต่ำกว่าเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ยางพาราชนิด Latex foam มากที่สุด เนื่องจากยังคงมีวัตถุดิบส่วนหนึ่งที่มาจากน้ำยางพาราดิบตามธรรมชาติ ซึ่งจะมีปริมาณของส่วนผสมมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับส่วนผสมของผู้ผลิตแต่ละราย มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับยางพาราชนิด Latex foam ปัจจุบันยังไม่สามารถทำการผลิตให้มีระดับความหนาแน่นสูงได้เทียบเท่ากับยางพาราชนิด Latex foam มีสีค่อนข้างขาวซีดหรือบางครั้งขาวบริสุทธิ์ อาจพบสีสันหลากหลายเช่นเดียวกับฟองน้ำ (PU foam) รวมถึงอาจมีลวดลายและผิวสัมผัสที่เป็นรูปทรงต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ ให้สัมผัสที่ยืดหยุ่นคล้ายกับยางพาราชนิด Latex foam มีความหนาแน่นน้อย มีการยวบตัวค่อนข้างมากเมื่อเกิดแรงกดทับ ไม่ทนทานต่อแรงกดทับและแรงดึงเมื่อเทียบกับยางพาราชนิด Latex foam ที่มีความหนาแน่นเท่ากัน อาจพบเคมีระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจากวัสดุเนื่องจากสารสังเคราะห์ที่เป็นส่วนผสม มีราคาถูกกว่ายางพาราชนิด Latex foam พอประมาณ พบได้ในผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ

ยางพาราอัด

ยางพาราอัด เป็นผลิตภัณฑ์จากยางพาราประเภทหนึ่ง ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นยางพาราใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ยางพาราชนิด Latex foam เนื่องจากเป็นการผลิตโดยใช้ชิ้นส่วนของ Latex foam ที่อาจเป็นเศษเหลือจากการผลิต Latex foam หรือ Latex foam ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพ รวมถึง Latex foam ที่เก่าเก็บจากคลังสินค้า นำมาผ่านการบดหรือปั่นให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วเข้าสู่กระบวนการอัดแน่นด้วยการอัดแรงประสานกับกาวเคมี ซึ่งเมื่อกระบวนการผลิตแล้วเสร็จ ก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่ายางพาราอัด เนื่องจากยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุดิบตั้งต้นมาจากยางพาราธรรมชาติ แต่จะไม่หลงเหลือคุณสมบัติอันเป็นเอกลักษณ์ของยางพาราชนิด Latex foam อีกต่อไป มีสีโทนเหลืองหลายระดับผสมกันเนื่องจากคุณภาพและอายุในการจัดเก็บของวัตถุดิบ ให้สัมผัสที่ยืดหยุ่นพอประมาณ มีความหนาแน่นค่อนข้างสูง ไม่ยวบตัวมากเมื่อเกิดแรงกดทับ ไม่มีคุณสมบัติการโอบกระชับสรีระ และปนเปื้อนเคมีจากกาวประสานที่ใช้ในการผลิต มีราคาถูกกว่ายางพาราชนิด Latex foam พอประมาณ พบได้ในผลิตภัณฑ์หลายยี่ห้อ โดยใช้เป็นผลิตภัณฑ์ชั้นฐาน และเสริมด้วยวัสดุยางพาราชนิด Latex foam ด้านบน หรือบางครั้งใช้เป็นแกนกลางและเสริมด้านบนและล่างด้วยวัสดุยางพาราชนิด Latex foam

ฟองน้ำอัด (หรือบางครั้งเรียกว่ายางอัด) Chip Bonded Foam (CBF)

ฟองน้ำอัด (CBF) เป็นผลิตภัณฑ์จากวัสดุสังเคราะห์ในกลุ่มของฟองน้ำหลากหลายชนิด และหลากหลายความหนาแน่น ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ยางพาราชนิด Latex foam อย่างสิ้นเชิง ทั้งในส่วนของวัตถุดิบ และคุณสมบัติในการใช้งาน เนื่องจากเป็นการผลิตโดยใช้ชิ้นส่วนของฟองน้ำ (PU foam) ที่อาจเป็นเศษเหลือจากอุตสาหกรรม PU foam ประเภทต่าง ๆ นำมาผ่านการบดหรือปั่นให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วเข้าสู่กระบวนการอัดแน่นด้วยการอัดแรงประสานกับกาวเคมี ซึ่งเมื่อกระบวนการผลิตแล้วเสร็จ ก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าฟองน้ำอัด มีสีสันหลากหลายเนื่องจากวัตถุดิบที่มาจากหลากหลายแหล่ง มีน้ำหนักมาก ให้สัมผัสที่ยืดหยุ่นเพียงเล็กน้อย มีความหนาแน่นสูงมาก ไม่ยวบตัวเมื่อเกิดแรงกดทับ ปราศจากคุณสมบัติการโอบกระชับสรีระ ปนเปื้อนเคมีจากกาวประสานที่ใช้ในการผลิต และที่สำคัญคือ ไม่มีส่วนผสมของวัตถุดิบประเภทยางพาราแต่อย่างใด มีราคาถูกกว่ายางพาราชนิด Latex foam ประมาณ 2-3 เท่าตัว ขึ้นอยู่กับคุณภาพและความหนาแน่น พบได้ในผลิตภัณฑ์หลายยี่ห้อ โดยใช้เป็นผลิตภัณฑ์ชั้นฐาน และเสริมด้วยวัสดุยางพาราชนิด Latex foam ด้านบน หรือบางครั้งใช้เป็นแกนกลางและเสริมด้านบนและล่างด้วยวัสดุยางพาราชนิด Latex foam

ทุกผลิตภัณฑ์ยางพาราของ TRULYLATEX MATTRESS ผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A ผ่านกรรมวิธีการผลิตตามขั้นตอนของดันลอป (Dunlop Process) ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตที่นอนฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% โดยอาศัยกระบวนการทางเคมี และความร้อน ซึ่งในขั้นตอนการผลิต จะมีการใช้สารเคมีร่วมกับการปั่นหรือกวนน้ำยางพารา เพื่อให้เกิดฟองยางที่มีลักษณะเป็นครีมข้นเหลวคล้ายกับการทำขนมวาฟเฟิลหรือขนมปัง ก่อนทำการฉีดฟองยางพาราเข้าสู่แบบพิมพ์เพื่อขึ้นรูปจนเต็ม และอบด้วยความร้อนจนฟองยางสุก จากนั้นจึงนำออกจากแม่พิมพ์ เพื่อเข้าสู่กระบวนการล้างสารเคมีออก แล้วทำการอบให้แห้ง จึงเป็นอันสิ้นสุดกระบวนการผลิต ซึ่งจะได้ผลิตภัณฑ์ยางพาราจากธรรมชาติแท้ 100% ที่เรียกว่า Latex foam มีลักษณะภายนอกที่คล้ายกับฟองน้ำ มีรูพรุนที่ซับซ้อนและไม่เป็นระเบียบเป็นจำนวนมากซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิต มีสีขาวครีม ให้สัมผัสที่อ่อนโยนและนุ่มนวลเมื่อออกแรงกดหรือบีบด้วยมือ มีความหนาแน่นที่พอเหมาะสำหรับการรองรับน้ำหนักสรีระส่วนต่าง ๆ ของมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์ สามารถม้วนหรือพับได้อย่างง่ายดาย

ด้วยความเชื่อมั่นในคุณสมบัติ คุณภาพ และประสิทธิภาพของยางพาราชนิด Latex foam ซึ่งมีความปลอดภัยต่อสุขภาพ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีความเป็นเลิศสำหรับใช้เพื่อการนอนของมนุษย์ ทุก ๆ ผลิตภัณฑ์ยางพาราของ TRULYLATEX MATTRESS จึงล้วนแต่เป็นผลิตภัณฑ์ยางพาราชนิด Latex foam คุณภาพสูงระดับ Premium เกรด A เท่านั้น ไม่มีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวัสดุอื่นใดประกอบหรือจำหน่าย เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า เมื่อเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยางพาราของ TRULYLATEX MATTRESS แล้ว หมายถึงการเลือกผลิตภัณฑ์คุณภาพในราคาที่สมเหตุผล และจะได้รับผลิตภัณฑ์ยางพาราธรรมชาติแท้ 100% ชนิด Latex foam คุณภาพสูงระดับ Premium เกรด A ตามที่ต้องการเท่านั้น

สิ่งสำคัญที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ยางพาราของ TRULYLATEX MATTRESS แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ยางพาราทั่วไปที่พบในท้องตลาด คือระดับค่าความหนาแน่นที่หลากหลาย อันเกิดจากความใส่ใจในงานผลิต คุณภาพ รวมถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานของผู้นอนแต่ละกลุ่มอย่างสมบูรณ์ที่สุด มีค่าความหนาแน่นให้ท่านเลือกได้ถึง 4 ระดับ (Soft 70-75 kg/m^3, Medium 80-85 kg/m^3, Firm 90-95 kg/m^3 และ ExtraFirm 100-110 kg/m^3) ที่จะเหมาะสมและสอดคล้องกับกลุ่มผู้นอนที่มีน้ำหนักตัวที่แตกต่างกันได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งกว่า นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ที่รวมค่าความหนาแน่นไว้ถึง 3 ระดับในที่นอนหลังเดียว ให้ท่านได้ปรับเปลี่ยนระดับความหนาแน่นที่ชื่นชอบได้ด้วยตนเองอย่างง่ายดายอีกด้วย

ด้วยความจำเป็นที่มนุษย์ต้องใช้เวลาในการพักผ่อนนอนหลับ เพื่อซ่อมแซมและฟื้นฟูเซลต่าง ๆ ของร่างกายเป็นเวลาถึง 1 ใน 3 ของแต่ละวัน วัสดุรองนอนจึงมีส่วนสำคัญยิ่งที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพ ให้ร่างกายได้ทำการซ่อมแซมและฟื้นฟูเซลต่าง ๆ ในส่วนที่สึกหรอของร่างกายได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ที่นอนที่ดีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็น ด้วยคุณสมบัติอันเป็นเอกลักษณ์หลายประการของยางพาราชนิด Latex foam ที่สามารถประมวลได้ดังต่อไปนี้

• เป็นผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบตามธรรมชาติที่ปราศจากสารเคมี สารพิษ และสารตกค้าง จึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

• มีความยืดหยุ่นและทนทานที่สุด เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันซึ่งผลิตจากวัสดุชนิดอื่น สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและเป็นเวลายาวนาน โดยไม่เกิดการทรุดตัว

• ไม่ก่อให้เกิดไฟฟ้าสถิต จึงไม่เกิดการรบกวนใด ๆ ต่อคลื่นสมองตลอดระยะเวลาในการนอนหลับ

• มีความยืดหยุ่นและแรงสปริงที่เป็นธรรมชาติ ทำให้มีการรองรับทุกสรีระของร่างกาย และช่วยโอบอุ้มพยุงส่วนหลังและเรือนร่างของคนเรา ให้อยู่ในท่าทางอันเป็นธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์และเหมาะสมที่สุด ตลอดทุกการเคลื่อนไหวในเวลานอนหลับ

• ปราศจากระบบสปริงและการเสริมโครงสร้าง รวมถึงแกนใด ๆ ภายใน ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนและแรงสั่นสะเทือน แม้ในยามพลิกตัวหรือขณะเปลี่ยนท่าทางในการนอน

• ช่วยลดการเกิดเหงื่อและความอับชื้นในระหว่างการนอนหลับ ด้วยระบบรูระบายอากาศ ซึ่งช่วยในการระบายความร้อนและความชื้นที่เกิดจากอุณหภูมิของร่างกายในขณะนอนหลับ

• มีความหนาแน่นที่เหมาะสมกับน้ำหนักตัวของผู้นอนในแต่ละกลุ่ม ซึ่งจะช่วยเพิ่มความโค้งในบริเวณที่รับน้ำหนัก โดยเฉพาะบริเวณรอบ ๆ สะโพก บั้นเอว และหัวไหล่ อีกทั้งยังมีส่วนช่วยให้แนวกระดูกสันหลังอยู่ในท่าที่ตรงและเหมาะสมมากขึ้น ทำให้เรือนร่างของผู้นอนอยู่ในระนาบที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ช่วยลดอาการปวดหลังจากการนอนหลับได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังสามารถกำหนดค่าความหนาแน่น (Density) ของฟองยางพาราได้หลายระดับตามความพึงพอใจ

• ด้วยคุณสมบัติในการระบายอากาศที่เป็นเลิศ จึงปลอดแบคทีเรียและเชื้อรา รวมทั้งปราศจากสารเจือปนต่าง ๆ

นอกจากคุณสมบัติอันเป็นเลิศ และเป็นเอกลักษณ์ของยางพาราข้างต้นแล้ว ที่นอนและท็อปเปอร์ยางพารายังมีความยืดหยุ่นและทนทานที่สุด เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันซึ่งผลิตจากวัสดุชนิดอื่น ผลิตด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ ปราศจากสารเคมีปนเปื้อน สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและเป็นเวลายาวนาน โดยไม่เกิดการทรุดตัว จึงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันในระดับสากลว่า ที่นอนและท็อปเปอร์ยางพารา เป็นผลิตภัณฑ์รองนอนที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้งานอย่างแท้จริง

ด้วยแนวคิดที่ว่า “การนอนหลับที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นสู่การดำรงชีวิตที่มีประสิทธิภาพ” TRULYLATEX MATTRESS จึงนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่นอนและท็อปเปอร์ยางพารา รวมถึงผลิตภัณฑ์ยางพาราที่เกี่ยวกับการนอน และแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการนอน ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A เพื่อนำท่านกลับสู่การดำรงชีวิตที่มีประสิทธิภาพ..อีกครั้ง

จากความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์อันยาวนานกว่า 10 ปี ดำเนินงานด้วยความใส่ใจในงานผลิต คุณภาพ รวมถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานของผู้นอนแต่ละกลุ่มอย่างสมบูรณ์ที่สุด มีค่าความหนาแน่นให้เลือกได้ถึง 4 ระดับ (Soft 70-75 kg/m^3, Medium 80-85 kg/m^3, Firm 90-95 kg/m^3 และ ExtraFirm 100-110 kg/m^3) ที่จะเหมาะสมและสอดคล้องกับกลุ่มผู้นอนที่มีน้ำหนักตัวที่แตกต่างกันได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งกว่า นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ที่รวมค่าความหนาแน่นไว้ถึง 3 ระดับในที่นอนหลังเดียว สามารถปรับเปลี่ยนระดับความหนาแน่นที่ชื่นชอบได้ด้วยตนเองอย่างง่ายดาย รวมถึงความซื่อตรงและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา TRULYLATEX MATTRESS จึงได้รับความเชื่อถือและยอมรับจากผู้บริโภค ในฐานะผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราธรรมชาติแท้ 100% ชนิด Latex foam คุณภาพระดับ Premium เกรด A ในราคาที่สมเหตุผลและยุติธรรมมาโดยตลอด

อีกทั้งกระบวนการผลิตที่ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และผ่านการรับรองมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ISO9001 ได้รับตรารับรองมาตรฐานการวัดคุณภาพผลิตภัณฑ์ “Thailand Trust Mark” จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ นอกจากนี้ ทุกผลิตภัณฑ์ยางพาราของ TRULYLATEX MATTRESS ยังผ่านการรับรองคุณภาพโดยสถาบันชั้นนำในยุโรป (ECO-UMWELT เลขที่ 1009-12643-001 และ LGA เลขที่ 732-1502) ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยางพาราธรรมชาติแท้ 100% ชนิด Latex foam โดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติล้วน ๆ ปราศจากส่วนผสมประเภทเคมีวัตถุใด ๆ อีกด้วย

เหตุผลสำคัญอีกประการหนึ่ง คือราคาผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในเกณฑ์ยุติธรรม สมเหตุผล และต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ในระดับคุณภาพเดียวกันของแบรนด์อื่น ๆ ในท้องตลาด ผู้บริโภคทั่วไปส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้ มีการดำเนินงานระหว่างผู้ซื้อและผู้จำหน่ายด้วยระบบงานเอกสารแบบอิเลคทรอนิคที่ทันสมัย และหลักฐานที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน รวมถึงการรับประกันคุณภาพทุกผลิตภัณฑ์ยางพาราสำหรับการใช้งานยาวนานถึง 10 ปี ที่สามารถตรวจสอบผ่านเวบไซต์ได้ทุกที่ทุกเวลา และยังให้บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังผู้รับฟรีทั่วประเทศไทย

จากหลากหลายเหตุผลดังกล่าว ทุกผลิตภัณฑ์ยางพาราของ TRULYLATEX MATTRESS จึงเป็นทางเลือกอันชาญฉลาด และคุ้มค่าต่อการลงทุนเพื่อสุขภาพ ตามแนวคิดที่ว่า “การนอนหลับที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นสู่การดำรงชีวิตที่มีประสิทธิภาพ”

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่นอนและท็อปเปอร์ยางพาราธรรมชาติแท้ 100% นั้น ได้รับการผลิตด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ ซึ่งก็คือน้ำยางพาราดิบจากธรรมชาตินั่นเอง โดยในกระบวนการผลิตนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือน้ำยางดิบธรรมชาติ จากแหล่งเพาะปลูกต้นยางพาราคุณภาพดี ที่ให้ปริมาณของโมเลกุลยางในน้ำยางดิบในปริมาณมาก ทั้งนี้ ในกระบวนการผลิตจะยังไม่สามารถใช้น้ำยางดิบในการผลิตได้ในทันที หากแต่จำเป็นต้องทำการบ่มน้ำยางเป็นเวลานาน และแปรรูปวัตถุดิบ จากน้ำยางดิบ (หรือน้ำยางสด) ให้อยู่ในรูปของน้ำยางข้น ด้วยการปั่นและการกวน เพื่อแยกโมเลกุลของยางออกจากของเหลว ซึ่งจากปริมาตรของน้ำยางดิบ 1 ตัน (1,000 ลิตร หรือ 1,000 กิโลกริม) จะสามารถแปรรูปให้เป็นน้ำยางข้นที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการผลิตที่นอนและท็อปเปอร์ยางพาราได้เพียง 450 ลิตร หรือ 450 กิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ที่นอนและท็อปเปอร์ยางพาราที่ผ่านกระบวนการผลิตแล้วเสร็จ และสมมติว่ามีน้ำหนัก 45 กิโลกรัมนั้น มิได้ใช้น้ำยางพาราธรรมชาติในการผลิตเพียง 45 กิโลกรัม แต่จะต้องใช้น้ำยางพาราธรรมชาติในการผลิตถึงกว่า 1-1.5 เท่าตัว จุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ยางพาราธรรมชาติแท้ระดับ Premium จึงเริ่มต้นจากวัตถุดิบคุณภาพสูงเป็นอันดับแรก

นอกจากนี้ ในกระบวนการผลิตที่นอนและท็อปเปอร์ยางพาราธรรมชาติแท้ 100% ชนิด Latex foam (หรือบางท่านอาจเรียกว่ายางพาราฉีด) นั้น จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในทุกขั้นตอน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการอบสุกหรือการนึ่งด้วยความร้อน รวมไปจนถึงกระบวนการทำความสะอาดและการอบแห้ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ตามขั้นตอนและกระบวนการที่กำหนด เพื่อมิให้เกิดความสูญเสียต่อผลิตภัณฑ์ ที่มักเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตวัสดุในกลุ่มพอลีเมอร์ที่ขึ้นรูปได้ยาก การปฏิบัติงานที่ผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อย ก็สามารถส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยางพาราได้ อาทิการฉีดยางเข้าสู่แม่พิมพ์ไม่ทั่วถึง ที่ส่งผลให้รูปทรงของผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามขนาด ความหนา รวมถึงค่าความหนาแน่น และลักษณะที่กำหนด หรือแม้แต่การนำผลิตภัณฑ์ออกจากแม่พิมพ์ ซึ่งส่งผลต่อความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ เช่นเกิดการฉีกขาด หรือเกิดความเสียหายในหลายตำแหน่ง ซึ่งแน่นอนว่าด้วยนโยบายคุณภาพของ TRULYLATEX MATTRESS ผลิตภัณฑ์ที่เกิดความเสียหายดังกล่าว จะไม่ผ่านในขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ และจะได้รับการซ่อมแซม และถูกคัดให้เป็นผลิตภัณฑ์เกรด B หรือผลิตภัณฑ์ที่ขาดความสมบูรณ์ทางกายภาพ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการผลิตแล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ และผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสมบูรณ์และเรียบร้อยทางกายภาพ อาจพบความไม่เรียบร้อยเล็กน้อยในบางตำแหน่งหรือบริเวณพื้นผิว ซึ่งเป็นไปตามคุณลักษณะทางธรรมชาติของผลิตภัณฑ์จากวัสดุประเภทพอลีเมอร์จากธรรมชาติที่ยากต่อการขึ้นรูป โดยจะมีปริมาณของ Defect ขนาดเล็กไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของขนาดมิติผลิตภัณฑ์ จึงจะจัดอยู่ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับ Premium เกรด A

ประการสุดท้าย ผลิตภัณฑ์ยางพาราในปัจจุบัน มีการแข่งขันค่อนข้างสูง ปัญหาด้านราคาจำหน่ายที่ค่อนข้างสูงจึงถูกแก้ไขโดยผู้ผลิตและจำหน่ายส่วนหนึ่งที่ขากคุณธรรมและจริยธรรม ด้วยวิธีการลดต้นทุนการผลิต โดยอาศัยการเสริมแต่งด้วยวัตถุดิบจากปิโตรเคมี ซึ่งจะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ยางพาราธรรมชาติผสมกับยางสังเคราะห์ ที่เรียกว่ายาง SBR (Styrene Butadiene Rubber) ซึ่งเป็นยางสังเคราะห์ที่มีต้นทุนต่ำกว่าน้ำยางพาราจากธรรมชาติค่อนข้างมาก ถูกคิดค้นขึ้นในประเทศเยอรมันช่วงสงครามโลก และใช้กันอย่างกว้างขวาง ในหลากหลายอุตสาหกรรม แม้จะมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับยางธรรมชาติ แต่ยังคงมีข้อด้อยหลายประการ อาทิ มีความคงทนต่อแรงดึงต่ำ มีความยืดหยุ่นตัวน้อยกว่ายางจากธรรมชาติ และมีการสะสมความร้อนสูงกว่ายางจากธรรมชาติ เกิดการแตกตัวเป็นฝุ่นผงขนาดเล็กที่ฟุ้งกระจายได้เมื่อเสื่อมคุณภาพ เป็นต้น และที่สำคัญ เคมีวัตถุดังกล่าว มีส่วนสำคัญยิ่งที่ก่อให้เกิดมะเร็งได้ จึงมิใช่วัสดุที่เหมาะสมสำหรับการสัมผัสในระหว่างการใช้งานยาวนานกว่า 5-8 ชั่วโมงต่อวัน ดังนั้น สำหรับผลิตภัณฑ์ยางพาราธรรมชาติแท้ 100% ที่มีคุณภาพระดับ Premium เกรด A ของ TRULYLATEX MATTRESS นั้น จึงเป็นผลิตภัณฑ์ยางพาราจากธรรมชาติล้วน ๆ ไม่ผสม SBR และสารเสริมเพื่อลดต้นทุนการผลิตแต่อย่างใด แม้จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ยังคงมีราคาสูงเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการที่ขาดคุณธรรมและจริยธรรมก็ตาม

ด้วยข้อเท็จจริงที่ว่า ทุกสรรพสิ่งล้วนแล้วแต่มีส่วนดีและส่วนด้อย และ TRULYLATEX MATTRESS ไม่มีนโยบายในการปกปิดข้อมูลใด ๆ อันเป็นปัจจัยสำคัญทื่ผู้บริโภคควรจะได้รับทราบ เพื่อประกอบการพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและเป็นไปตามความต้องการอย่างที่สุด ดังนั้น TRULYLATEX MATTRESS จึงได้รวบรวมข้อด้อยของผลิตภัณฑ์ที่นอนและท็อปเปอร์ยางพาราไว้ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริโภคดังนี้

• กลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของยางพารา เป็นส่วนด้อยประการแรกที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะกังวล และเกรงว่าจะส่งผลต่อการใช้งาน ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว กลิ่นของยางพาราธรรมชาติก็อาจไม่เป็นที่พึงประสงค์สำหรับผู้ใช้งานบางรายได้ตามข้อเท็จจริง อย่างไรก็ตาม กลิ่นของยางพาราธรรมชาติแท้ 100% ชนิด Latex foam จะมีลักษณะเป็นกลิ่นอ่อน ๆ คล้ายกลิ่นนมผงสำหรับเด็กอ่อน สามารถสัมผัสถึงกลิ่นได้เช่นเดียวกับผลไม้ทั่วไป ไม่มีความฉุนเฉียว ปราศจากสารระเหย (ยกเว้นยางพาราผสม (Synthetic Latex Foam) ซึ่งอาจพบเคมีระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจากวัสดุเนื่องจากสารสังเคราะห์ที่เป็นส่วนผสม) และไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรืออาการภูมิแพ้แต่อย่างใด และเนื่องจากทุกผลิตภัณฑ์ยางพาราของ TRULYLATEX MATTRESS เป็นผลิตภัณฑ์สดใหม่จากสายการผลิต ผู้ซื้อจึงจะสามารถสัมผัสถึงกลิ่นของยางพาราได้อย่างชัดเจนในช่วงระยะแรก (ประมาณ 2 สัปดาห์) จากนั้นกลิ่นของยางพาราจะค่อย ๆ ลดระดับและจางลงตามธรรมชาติ และจะคงกลิ่นอ่อน ๆ จาง ๆ ไปตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์

• น้ำหนักของยางพารา เป็นส่วนด้อยประการต่อมาที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะกังวล และเกรงว่าจะส่งผลต่อการใช้งาน โดยเฉพาะในด้านการบำรุงรักษา ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว น้ำหนักของผลิตภัณฑ์ยางพาราก็จัดอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างมาก แต่มิได้ถึงขั้นเป็นอุปสรรคใด ๆ ในการบำรุงรักษา อย่างไรก็ตาม สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความหนามาก ๆ เช่นผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพาราที่มีความหนาตั้งแต่ 8 นิ้วขึ้นไป ก็จะต้องอาศัยแรงค่อนข้างมากในการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์เช่นกัน ดังนั้น น้ำหนักของผลิตภัณฑ์ยางพาราจึงสามารถเป็นอุปสรรคสำหรับการบำรุงรักษาหรือการเคลื่อนย้ายได้ โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ใช้งานมีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์บ่อยครั้ง

เพื่อความสะดวกในการพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานของผู้ซื้อ TRULYLATEX MATTRESS จึงได้แสดงข้อมูลน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ ทั้งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่นอนและผลิตภัณฑ์ท็อปเปอร์ยางพารา รวมถึงรายละเอียดและข้อมูลอื่น ๆ ที่สำคัญ ไว้ที่ส่วนของรายละเอียดและการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ภายในในเวบไซต์ ซึ่งข้อมูลน้ำหนัก รวมถึงรายละเอียดที่สำคัญอื่น ๆ ของผลิตภัณฑ์จะปรากฏขึ้น เมื่อทำการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ

• ผลิตภัณฑ์ที่นอนและท็อปเปอร์ยางพาราชนิด Latex foam ไม่มีความทนทานต่อแสง UV จึงไม่สามารถนำผลิตภัณฑ์ยางพาราไปตากแดดเพื่อลดความชื้นหรือเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ได้ จึงจำเป็นที่จะต้องกำหนดตำแหน่งในการจัดวางผลิตภัณฑ์สำหรับใช้งาน โดยให้อยู่ในบริเวณที่ร่มและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแสงแดดโดยตรงเป็นระยะเวลานาน

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ที่นอนและท็อปเปอร์ยางพาราชนิด Latex foam จะเสื่อมสภาพได้จากสภาวะความชื้น ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป แต่ก็สามารถเสริมการปกป้องให้แก่ผลิตภัณฑ์ได้ ด้วยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ปลอกผ้าหุ้ม และผ้าปูที่นอนอย่างเหมาะสม รวมถึงกำหนดตำแหน่งในการจัดวางผลิตภัณฑ์สำหรับใช้งาน โดยให้อยู่ในบริเวณที่ร่มและแห้ง อาทิ หลีกเลี่ยงการจัดวางผลิตภัณฑ์ติดกับหรือใกล้กับผนังด้านที่เป็นห้องสุขภัณฑ์หรือห้องอาบน้ำ เป็นต้น

• การคืนสภาพกลับสู่รูปทรงเดิมอย่างรวดเร็ว เนื่องจากยางพาราชนิด Latex foam มีคุณสมบัติอันเป็นเอกลักษณ์ในด้านความยืดหยุ่น และทนทานต่อแรงกดทับ ผลิตภัณฑ์ยางพาราชนิด Latex foam ทุกค่าความหนาแน่นจึงมีคุณสมบัติเช่นเดียวกัน โดยจะมีลักษณะการยวบตัวลงตามแรงกดที่กระทำ และคืนรูปกลับสู่สภาาวะปกติอย่างสมบูรณ์ในทันที (อย่างรวดเร็ว) เมื่อสิ้นสุดแรงกระทำ แตกต่างจากวัสดุรองนอนบางประเภทที่จะคงรูปหรือคืนตัวกลับสู่สภาพเดิมในลักษณะหน่วงเวลาหรือไม่คืนรูปอย่างสมบูรณ์ในทันที ซึ่งที่จริงแล้ว สามารถเป็นได้ทั้งข้อดีและข้อด้อยของผลิตภัณฑ์ยางพารา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบในสัมผัสของวัสดุรองนอนของแต่ละบุคคล

• ราคาที่ค่อนข้างสูง เป็นที่ทราบกันดีทั้งตลาดในและต่างประเทศ ว่าผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพาราชนิด Latex foam มีราคาค่อนข้างสูง เนื่องมาจากแรงงานจำนวนมากที่จำเป็นต้องใช้ในกระบวนการผลิต เครื่องจักรและแม่พิมพ์ที่มีราคาสูง และต้องมีการเปลี่ยนเป็นประจำเนื่องจากการเสื่อมคุณภาพของวัสดุประเภทแม่แบบจากกระบวนการความร้อน รวมถึงจำเป็นต้องใช้พื้นที่ในการดำเนินงานและการจัดเก็บผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนในการดำเนินงานค่อนข้างสูง แม้ว่าราคาของวัตถุดิบในตลาดโลกจะลดลงในบางช่วงเวลา อย่างไรก็ตาม แม้ราคาจะค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์รองนอนจากวัสดุประเภทอื่น แต่มีความทนทานสำหรับการใช้งานที่สูงมาก ซึ่งเมื่อนำราคาผลิตภัณฑ์กับอายุการใช้งานมาเป็นตัวแปรในการคำนวนเพื่อเปรียบเทียบแล้ว จะพบว่า ผลิตภัณฑ์ยางพาราจากธรรมชาติแท้ชนิด Latex foam ให้ความคุ้มค่า และมีค่าใช้จ่ายเมื่อคำนวนและเทียบต่อหน่วยปี, เดือน หรือวัน ที่สูงกว่าวัสดุรองนอนประเภทอื่นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ทุกผลิตภัณฑ์ยางพาราของ TRULYLATEX MATTRESS ผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A ผ่านกรรมวิธีการผลิตตามขั้นตอนของดันลอป (Dunlop Process) ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตที่นอนฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% โดยอาศัยกระบวนการทางเคมี และความร้อน ซึ่งในขั้นตอนการผลิต จะมีการใช้สารเคมีร่วมกับการปั่นหรือกวนน้ำยางพาราซึ่งเป็นวัตถุดิบ เพื่อให้เกิดฟองยางที่มีลักษณะเป็นครีมข้นเหลวคล้ายกับการทำขนมวาฟเฟิลหรือขนมปัง ก่อนทำการฉีดฟองยางพาราเข้าสู่แบบพิมพ์เพื่อขึ้นรูปจนเต็ม และอบด้วยความร้อนจนฟองยางสุก จากนั้นจึงนำออกจากแม่พิมพ์ เพื่อเข้าสู่กระบวนการล้างสารเคมีออก แล้วทำการอบให้แห้ง จึงเป็นอันสิ้นสุดกระบวนการผลิต ซึ่งจะได้ผลิตภัณฑ์ยางพาราจากธรรมชาติแท้ 100% ที่เรียกว่า Latex foam มีลักษณะภายนอกที่คล้ายกับฟองน้ำ มีรูพรุนที่ซับซ้อนและไม่เป็นระเบียบเป็นจำนวนมากซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิต มีสีขาวครีม ให้สัมผัสที่อ่อนโยนและนุ่มนวลเมื่อออกแรงกดหรือบีบด้วยมือ มีความหนาแน่นที่พอเหมาะสำหรับการรองรับน้ำหนักสรีระส่วนต่าง ๆ ของมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์ สามารถม้วนหรือพับได้อย่างง่ายดาย

ทุกผลิตภัณฑ์ยางพาราของ TRULYLATEX MATTRESS ผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% ผ่านกรรมวิธีการผลิตตามขั้นตอนของดันลอป (Dunlop Process) ซึ่งเมื่อกระบวนการผลิตแล้วเสร็จ จะได้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า Latex foam ซึ่งหากเปรียบเทียบคุณสมบัติระหว่างผลิตภัณฑ์ยางพาราของ TRULYLATEX MATTRESS กับผลิตภัณฑ์ประเภทและคุณภาพเดียวกันภายใต้แบรนด์อื่น ๆ จะมีลักษณะและคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกัน สิ่งที่แตกต่างกันและถือเป็นเอกลักษณ์สำหรับผลิตภัณฑ์ยางพาราของ TRULYLATEX MATTRESS คือ ทุกผลิตภัณฑ์ยางพาราของ TRULYLATEX MATTRESS เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำการผลิตใหม่จากสายการผลิต และเป็นผลิตภัณฑ์ยางพาราธรรมชาติแท้ 100% ระดับ Premium เกรด A คุณภาพเดียวกับผลิตภัณฑ์สำหรับการส่งออกไปยังต่างประเทศเท่านั้น

สิ่งสำคัญที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ยางพาราของ TRULYLATEX MATTRESS แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ยางพาราทั่วไปที่พบในท้องตลาด คือระดับค่าความหนาแน่นที่หลากหลาย อันเกิดจากความใส่ใจในงานผลิต คุณภาพ รวมถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานของผู้นอนแต่ละกลุ่มอย่างสมบูรณ์ที่สุด มีค่าความหนาแน่นให้ท่านเลือกได้ถึง 4 ระดับ (Soft 70-75 kg/m^3, Medium 80-85 kg/m^3, Firm 90-95 kg/m^3 และ ExtraFirm 100-110 kg/m^3) ที่จะเหมาะสมและสอดคล้องกับกลุ่มผู้นอนที่มีน้ำหนักตัวที่แตกต่างกันได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งกว่า นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ที่รวมค่าความหนาแน่นไว้ถึง 3 ระดับในที่นอนหลังเดียว ให้ท่านได้ปรับเปลี่ยนระดับความหนาแน่นที่ชื่นชอบได้ด้วยตนเองอย่างง่ายดายอีกด้วย

เนื่องจากในระบบงานการผลิตบางครั้ง อาจเกิดข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผลิตโดยมิได้ตั้งใจ อาทิเช่น รูปทรงและขนาดซึ่งไม่เป็นไปตามที่กำหนด รวมถึงความเรียบร้อยของพื้นผิววัสดุ และฟองอากาศที่มีขนาดใหญ่เกินกว่ามาตรฐานที่กำหนด หรือแม้แต่การฉีกขาดของวัสดุที่เกิดขึ้นจากการนำผลิตภัณฑ์ออกจากแม่พิมพ์ หรือการเคลื่อนย้าย ซึ่งจะต้องได้รับการซ่อมแซม เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการผลิต และมีลักษณะดังกล่าว หรือมีข้อบกพร่องโดยรวมมากเกินกว่า 5% ของมิติผลิตภัณฑ์ จะไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพให้เป็นผลิตภัณฑ์เกรด A แต่จะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ในเกรด B ซึ่งจะมีลักษณะและคุณสมบัติสำหรับการใช้งานที่ลดลงและด้อยกว่าผลิตภัณฑ์เกรด A และมีราคาต่ำกว่าผลิตภัณฑ์เกรด A ประมาณ 20-25% สามารถมองเห็นถึงตำหนิและความไม่เรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน หรือบางกรณีอาจจำเป็นต้องทำการตรวจสอบด้วยกรรมวิธีพิเศษ เช่นการตรวจสอบค่าความหนาแน่นที่ไม่ตรงกับความต้องการในงานผลิต

โดยปกติ ผู้ผลิตที่มีมาตรฐาน มีความซื่อตรง และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จะทำการคัดแยกผลิตภัณฑ์เกรด B และทำการจัดเก็บแยกส่วนจากผลิตภัณฑ์เกรด A เพื่อรอการจำหน่ายไปยังตลาดค้าส่งที่ต้องการนำผลิตภัณฑ์ยางพาราเกรด B ไปแปรรูปสำหรับการจำหน่ายต่อไป ซึ่งบางครั้งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจได้รับการจัดเก็บในคลังสินค้าเป็นระยะเวลานานหลายเดือนหรือนับปี แต่ในปัจจุบัน เมื่อตลาดค้าปลีกของผลิตภัณฑ์นานาชนิดกำลังเป็นที่นิยม อันเนื่องมาจากช่องทางในการจำหน่ายที่มีมากขึ้น จึงมีผู้จำหน่ายจำนวนมาก ถือโอกาสนำผลิตภัณฑ์ยางพาราเกรด B ไปทำการจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคในราคาต่ำกว่าปกติหรือเทียบเท่าปกติ และบางครั้งปฏิเสธว่าเป็นผลิตภัณฑ์เกรด B อีกด้วย ดังนั้น การเลือกสรรผู้ผลิตและผู้จำหน่ายที่มีประสบการณ์ มีความน่าเชื่อถือ ดำเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลานาน และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ จำเป็น และพึงระวังอย่างยิ่ง

ด้วยนโยบายคุณภาพเป็นสำคัญ TRULYLATEX MATTRESS จึงมิได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราเกรด B ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ค้าปลีกแต่อย่างใด โดยจะทำการจำหน่ายในลักษณะผลิตภัณฑ์ค้าส่งเท่านั้น ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ในกลุ่มค้าปลีกจึงมั่นใจได้ว่า ทุกผลิตภัณฑ์ยางพาราของ TRULYLATEX MATTRESS เป็นผลิตภัณฑ์ยางพาราธรรมชาติแท้ 100% ชนิด Latex foam ระดับ Premium เกรด A คุณภาพเดียวกับผลิตภัณฑ์สำหรับการส่งออกไปยังต่างประเทศเท่านั้น

ความหมายของคำว่า Density ในภาษาไทยคือ “ความหนาแน่น” ซึ่งสำหรับในผลิตภัณฑ์ยางพาราธรรมชาติแท้ 100% ชนิด Latex foam นั้น หมายถึงความหนาแน่นของเนื้อวัสดุยางพารา ที่สามารถกำหนดได้ด้วยการควบคุมปริมาตรของน้ำยางดิบที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต โดยมีระบบการวัดค่าและสามารถทำการคำนวนทางคณิตศาสตร์ได้ มีหน่วยที่ได้จากการคำนวนเป็น กิโลกรัม ต่อ ลูกบาศก์เมตร (kg/m^3 หรือ กก./ลบม.)

ผลิตภัณฑ์ยางพาราธรรมชาติแท้ 100% ชนิด Latex foam จัดอยู่ในกลุ่มวัสดุรองนอนชนิดนุ่ม ที่มีค่าความหนาแน่นซึ่งสามารถกำหนดให้เหมาะสมสำหรับผู้นอนในแต่ละกลุ่มน้ำหนักตัวได้ ด้วยการเพิ่มปริมาตรของน้ำยางข้นที่ใช้ในการผลิต ภายใต้ขนาดมิติของแม่พิมพ์คงเดิม ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ยางพาราธรรมชาติแท้ 100% ชนิด Latex foam ที่มีค่าความหนาแน่นสูงขึ้น จึงมีความหนาแน่นของเนื้อวัสดุยางพารา รวมถึงน้ำหนักของผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น

ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมสำหรับกลุ่มผู้นอนที่มีน้ำหนักตัวแตกต่างกัน ความหนาแน่น (Density) ของผลิตภัณฑ์จึงมีความสำคัญและจำเป็น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพารา และผลิตภัณฑ์ท็อปเปอร์ยางพารา สามารถรองรับการใช้งานของผู้บริโภคได้ทุกกลุ่ม ตั้งแต่เด็กแรกเกิดที่มีน้ำหนักตัวน้อย จนถึงผู้ที่มีน้ำหนักตัวสูงมากเกินกว่าเกณฑ์ปกติ โดยปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ยางพาราธรรมชาติแท้ 100% ชนิด Latex foam ของ TRULYLATEX MATTRESS มีการแบ่งค่าความหนาแน่นของผลิตภัณฑ์ออกเป็น 4 ระดับ ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับน้ำหนักตัวของผู้นอนในแต่ละกลุ่มดังนี้

ความหนาแน่นระดับ Soft (Density 70-75 kg/m^3)

เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่คำนวนค่า BMI (Body Mass Index) ได้น้อยกว่า 17.9 มีน้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน มีน้ำหนักตัวสูงสุดไม่เกิน 65 กิโลกรัม และชื่นชอบสัมผัสของวัสดุรองนอนชนิดนุ่มมาก โอบกระชับทุกสัดส่วนระหว่างการนอน รวมถึงผู้ที่มีท่าทางหลักในการนอนเป็นท่านอนตะแคงข้าง

ความหนาแน่นระดับ Medium (Density 80-85 kg/m^3)

เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่คำนวนค่า BMI (Body Mass Index) ได้ระหว่าง 18.0-22.9 มีน้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน มีน้ำหนักตัวสูงสุดไม่เกิน 85 กิโลกรัม และชื่นชอบสัมผัสของวัสดุรองนอนชนิดนุ่มค่อนข้างมาก โอบกระชับทุกสัดส่วนระหว่างการนอน รวมถึงผู้ที่มีท่าทางหลักในการนอนเป็นท่านอนตะแคงข้าง

ความหนาแน่นระดับ Firm (Density 90-95 kg/m^3)

เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่คำนวนค่า BMI (Body Mass Index) ได้ระหว่าง 23.0-29.9 มีน้ำหนักตัวค่อนข้างจะสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน มีน้ำหนักตัวสูงสุดไม่เกิน 95 กิโลกรัม และชื่นชอบสัมผัสของวัสดุรองนอนชนิดนุ่มพอประมาณ มีการยวบบตัวของวัสดุเพื่อรองรับสรีระและแรงกดจากน้ำหนักตัวของผู้นอนในระหว่างการใช้งานไม่มากนัก ให้ความรู้สึกค่อนข้างแน่น โอบกระชับทุกสัดส่วนระหว่างการนอน รวมถึงผู้ที่มีท่าทางหลักในการนอนเป็นท่านอนหงาย

ความหนาแน่นระดับ ExtraFirm (Density 100-110 kg/m^3)

เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่คำนวนค่า BMI (Body Mass Index) ได้มากกว่า 30.0 ขึ้นไป มีน้ำหนักตัวสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานค่อนข้างมาก มีน้ำหนักตัวสูงสุดไม่เกิน 135 กิโลกรัม และชื่นชอบสัมผัสของวัสดุรองนอนชนิดที่มีความยืดหยุ่นแต่ค่อนข้างแน่น รวมถึงผู้ที่มีน้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ชื่นชอบวัสดุรองนอนที่มีค่าความหนาแน่นค่อนข้างสูง มีความยืดหยุ่นพอประมาณ มีการยวบตัวเพื่อรองรับสรีระและแรงกดจากน้ำหนักตัวของผู้นอนในระหว่างการใช้งานเพียงเล็กน้อย ให้ความรู้สึกแน่นและมั่นคงในการนอน สามารถพลิกตัวไปมาหรือเปลี่ยนท่าทางในการนอนได้ง่ายในระหว่างการนอนหลับ โอบกระชับทุกสัดส่วนระหว่างการนอน รวมถึงผู้ที่มีท่าทางหลักในการนอนเป็นท่านอนหงาย

นอกจากนี้ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพาราของ TRULYLATEX MATTRESS ยังมีผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ ซึ่งเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานสำหรับผู้นอนที่มีความประสงค์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย หรือผู้ที่ยังไม่มั่นใจในระดับความหนาแน่นที่จะเหมาะสมกับตนเอง โดยเป็นที่นอนยางพาราชนิด MultiDensity ที่มีค่าความหนาแน่นรวมถึง 3 ระดับ ให้ผู้นอนสามารถเลือกปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยทางกายภาพ หรือความชื่นชอบส่วนบุคคลได้อย่างง่ายดาย

ความหนาแน่นของผลิตภัณฑ์ชนิด MultiDensity (Medium, Firm & ExtraFirm (Density 80-85, 90-95 และ 100-110 kg/m^3))

เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่คำนวนค่า BMI (Body Mass Index) ได้ระหว่าง 18.0-39.9 หรือมีน้ำหนักตัวสูงสุดไม่เกิน 135 กิโลกรัม ทั้งผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และผู้ที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพ ด้วยการผสมผสานความหนาแน่นของผลิตภัณฑ์ถึง 3 ระดับ แบ่งออกเป็นความหนาแน่นระดับ Medium (Density 80-85 kg/m^3) ที่ตำแหน่งเลเยอร์บนสุดซึ่งแยกตัวอิสระ มีแกนกลางที่เป็นความหนาแน่นระดับ Firm (Density 90-95 kg/m^3) และมีความหนาแน่นระดับ ExtraFirm (Density 100-110 kg/m^3) เป็นฐานล่าง ที่เอื้อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งานได้ทุกกลุ่ม ตอบสนองความชื่นชอบในสัมผัสของการนอนที่แตกต่างได้ถึง 3 ระดับด้วยที่นอนเพียง 1 หลัง ผู้นอนสามารถปรับเปลี่ยนค่าความหนาแน่นด้วยตนเองได้อย่างอิสระและง่ายดาย

การคำนวนหาค่า BMI (Body Mass Index)

ค่าความหนาแน่น (Density) ที่เหมาะสมสำหรับที่นอนฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A รวมถึงความหนาของผลิตภัณฑ์นั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการดังต่อไปนี้

น้ำหนักตัวของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลโดยตรงต่อการเลือกความหนา และความหนาแน่นของที่นอน ผู้ที่มีน้ำหนักตัวในระดับมาตรฐาน หรือน้อยกว่าระดับมาตรฐาน สามารถเลือกพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่นอนฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% คุณภาพระดับ Premium เกรด A ได้ทั้ง 4 ระดับความหนา (หรือผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 รุ่นของ TRULYLATEX MATTRESS) ตามงบประมาณหรือความเหมาะสมและสอดคล้องกับความสูงของเตียงนอนที่จะใช้งานร่วมกัน เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์ รวมถึงสามารถเลือกระดับความหนาแน่นได้เท่าที่ต้องการ โดยขึ้นอยู่กับค่า BMI (Body Mass Index), ปัจจัยทางกายภาพ, ความชื่นชอบในสัมผัสของวัสดุรองนอน และ/หรือความคุ้นเคยกับวัสดุรองนอนเดิมที่ใช้งานอยู่

โดยปกติแล้ว ผู้นอนที่มีน้ำหนักตัวในระดับมาตรฐาน หรือน้อยกว่าระดับมาตรฐาน มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากภาวะสุขภาพเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลัง รวมถึงผู้ที่มีท่าทางหลักในการนอนเป็นลักษณะการนอนตะแคงข้าง ควรเลือกพิจารณาค่าความหนาแน่นของผลิตภัณฑ์ในระดับมาตรฐานถึงปานกลาง (Soft หรือ Medium) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ยางพาราสามารถรองรับและโอบกระชับสรีระได้ทุกสัดส่วนในทุกท่าทางของการนอน ไม่ก่อให้เกิดอาการกดทับบริเวณข้อต่อกระดูก โดยเฉพาะในการนอนลักษณะตะแคงข้าง

ส่วนผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากกว่าระดับมาตรฐาน ควรเลือกพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่นอนฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A ที่มีค่าความหนาแน่น (Density) สูงขึ้น (Firm หรือ ExtraFirm) ให้สอดคล้องกับค่า BMI (Body Mass Index) ที่ได้จากการคำนวน รวมทั้งควรเลือกพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่นอนฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% คุณภาพระดับ Premium เกรด A ที่มีความหนาน้อยลงกว่าปกติประมาณ 2 นิ้ว เพื่อเพิ่มแรงต้านของฟองยางพารา เนื่องจากรูพรุนจำนวนมากในเนื้อฟองยางพาราที่เกิดจากฟองอากาศในขั้นตอนการผลิต มีคุณสมบัติในการดูดซับแรงสะท้อนกลับ อันเกิดจากแรงกดของน้ำหนักตัวผู้นอน ซึ่งส่งผลให้ฟองยางพาราที่มีความหนาน้อยลงสามารถดูดซับแรงสะท้อนกลับได้ในปริมาณที่ลดลงไปด้วยเช่นกัน ผู้นอนที่มีน้ำหนักตัวมากกว่าระดับมาตรฐาน จึงจะรู้สึกถึงแรงต้านที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งฟองยางพาราแสดงออกมาในลักษณะของความหนาแน่นที่เพิ่มสูงขึ้น จึงช่วยเพิ่มความสบายในระหว่างการนอนหลับ และลดการยวบตัวของฟองยางพาราลงได้ หรือสามารถเลือกพิจารณาค่าความหนาแน่น (Density) ที่สูงขึ้นของฟองยางพารา เพื่อให้สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ในขนาดความหนาเทียบเท่ากับผู้ที่มีน้ำหนักตัวในระดับมาตรฐานได้

โดยปกติแล้ว ผู้นอนที่มีน้ำหนักตัวในระดับสูงกว่ามาตรฐาน, สตรีมีครรภ์ รวมถึงผู้ที่มีท่าทางหลักในการนอนเป็นลักษณะการนอนหงาย ควรพิจารณาค่าความหนาแน่นของผลิตภัณฑ์ในระดับปานกลางถึงความหนาแน่นสูง (Firm หรือ ExtraFirm) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ยางพาราสามารถรองรับสรีระในลักษณะแนวระนาบได้อย่างมั่นคงและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเมื่อผู้นอนเปลี่ยนท่าทางในการนอนเป็นลักษณะตะแคงข้าง ผลิตภัณฑ์ยางพาราจะยังคงสามารถรองรับน้ำหนักสรีระส่วนที่ค่อนข้างมากได้โดยไม่ยวบจมมากเกินพอดี อันเป็นการป้องกันการเกิดความไม่สมดุลของท่าทางในการนอน ที่เป็นต้นเหตุของอาการปวดเมื่อยจากการนอนรวมถึงปัญหาด้านสุขภาพได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ สำหรับผู้นอนที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่เคยใช้งานผลิตภัณฑ์ยางพาราธรรมชาติแท้ 100% มาก่อน และผู้ที่ยังไม่มั่นใจในค่าความหนาแน่นที่จะเหมาะสมสำหรับตนเอง รวมถึงผู้ที่มีความประสงค์จะใช้งานผลิตภัณฑ์ที่มีฟังก์ชั่นหลากหลายอย่างคุ้มค่ามากที่สุด สามารถเลือกพิจารณาผลิตภัณฑ์ยางพาราชนิด MultiDensity ที่เป็นการผสมผสานระหว่างความหนาแน่น 3 ระดับ แบ่งออกเป็นความหนาแน่นระดับ Medium (Density 80-85 kg/m^3) ที่ตำแหน่งเลเยอร์บนสุดและแยกตัวอิสระ มีแกนกลางที่เป็นความหนาแน่นระดับ Firm (Density 90-95 kg/m^3) และมีความหนาแน่นระดับ ExtraFirm (Density 100-110 kg/m^3) เป็นฐานล่าง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบสำหรับผู้นอนทุกเพศ ทุกวัย ทั้งผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และผู้ที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพ ด้วยการผสมผสานความหนาแน่นของผลิตภัณฑ์ถึง 3 ระดับ ที่เอื้อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งานได้ทุกกลุ่ม ตอบสนองความชื่นชอบในสัมผัสของการนอนที่แตกต่างได้ถึง 3 ระดับด้วยที่นอนเพียง 1 หลัง ผู้นอนสามารถปรับเปลี่ยนค่าความหนาแน่นด้วยตนเองได้อย่างอิสระและง่ายดาย

เมื่อพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพาราแล้ว หลายท่านอาจนึกถึงที่นอนที่มีผิวสัมผัสค่อนข้างแข็ง และมีการยุบตัวในขณะใช้งานเพียงเล็กน้อย ซึ่งมักจะเป็นคำบอกเล่าหรือคำแนะนำที่บอกต่อ ๆ กันมาปากต่อปาก รวมถึงอาจเกิดจากความเข้าใจที่ไม่ตรงกันในเรื่องของวัสดุหรือวัตถุดิบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้จำหน่าย ว่าเป็นที่นอนที่มีความเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ที่มีอาการปวดเมื่อยจากการนอน หรือผู้ที่มีอาการป่วยเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหรือกระดูกสันหลัง ซึ่งความเข้าใจดังกล่าวนั้น นับเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนักสำหรับที่นอนยางพารา ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A เนื่องจากที่นอนยางพารา ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A นั้น จะมีผิวสัมผัสที่นุ่มนวลและยืดหยุ่นอันเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนอย่างมาก แต่ในขณะเดียวกัน ก็ยังคงมีความหนาแน่นเพียงพอสำหรับการรองรับน้ำหนักสรีระมนุษย์ได้เป็นอย่างดี โดยปราศจากการยุบตัวอย่างถาวร ดังนั้น หากท่านกำลังมองหาที่นอนที่มีความนุ่มพอดีสำหรับความสบาย ในการนอนหลับพักผ่อน ที่นอนยางพารา ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้อย่างไม่ผิดหวัง แต่หากท่านกำลังมองหาที่นอนที่มีความแข็ง (มิใช่ความแน่น) อยู่ ที่นอนยางพารา ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A ก็จะไม่สามารถมอบผิวสัมผัสตามที่ท่านต้องการได้

การพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพาราให้เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้นอนนั้น สามารถแบ่งออกเป็นการพิจารณาเลือกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

การพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพารา สามารถเลือกพิจารณาจากข้อมูลทางกายภาพ รวมถึงปัจจัยทางด้านสุขภาพของผู้นอนได้เป็นอันดับแรก โดยพิจารณาจากส่วนสูงและน้ำหนักตัวของผู้นอน เพื่อให้ได้ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) สำหรับเทียบเคียงกับความหนาแน่นของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจากการพิจารณาในส่วนนี้จะให้คำตอบที่ชัดเจนว่าผู้นอนมีปัจจัยทางกายภาพในเบื้องต้น ซึ่งเหมาะสมที่จะเลือกพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพาราที่มีค่าความหนาแน่นระดับใด (สามารถตรวจสอบค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ได้โดยใช้ระบบการคำนวนค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อัตโนมัติได้จากหัวข้อ “Density ของที่นอนยางพาราคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร” ด้านบน)

นอกจากการพิจารณาจากข้อมูลทางกายภาพ รวมถึงปัจจัยทางด้านสุขภาพของผู้นอนแล้ว ควรพิจารณาจากพฤติกรรมการนอน ความคุ้นชินกับวัสดุรองนอนที่ผู้นอนใช้งานเป็นประจำ รวมถึงรสนิยมและความชื่นชอบในสัมผัสของวัสดุรองนอนที่ผู้นอนชื่นชอบด้วยเช่นกัน และถือเป็นความจำเป็น เนื่องจากทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนวัสดุรองนอน ผู้นอนส่วนใหญ่จำเป็นจะต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัวเพื่อความคุ้นชินกับวัสดุรองนอนใหม่ ซึ่งปกติจะมีระยะเวลาอยู่ในระหว่าง 2-4 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับภาวะทางด้านสุขภาพและลักษณะทางกายภาพของผู้นอน

และด้วยความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น จึงควรเลือกเปลี่ยนวัสดุรองนอนที่มีคุณสมบัติหรือความสามารถในการรองรับน้ำหนักได้ใกล้เคียงกับวัสดุรองนอนเดิมที่ใช้งานอยู่ และไม่ควรเลือกเปลี่ยนวัสดุรองนอนที่มีคุณสมบัติหรือความสามารถในการรองรับน้ำหนักที่แตกต่างจากวัสดุรองนอนเดิมที่ใช้งานอยู่เป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น วัสดุรองนอนเดิมให้สัมผัสที่แข็งกระด้าง และมีความยืดหยุ่นเพียงเล็กน้อย ก่อให้เกิดความไม่สบายตัวในการนอน พบอาการเจ็บระบมบริเวณข้อต่อกระดูกหัวไหล่และสะโพกเมื่อนอนในท่าตะแคงข้าง จึงเลือกเปลี่ยนวัสดุรองนอนเป็นวัสุดที่มีความนุ่มนวลสูง โดยคาดว่าจะได้รับความสบายในการนอนที่ดีกว่าวัสดุรองนอนเดิมที่มีความแข็งกระด้าง ซึ่งการเปลี่ยนวัสดุรองนอนดังตัวอย่างนี้นั้น เป็นการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของวัสดุรองนอนให้แตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ซึ่งมักจะก่อให้เกิดปัญหาและปัจจัยต่าง ๆ ที่ไม่พึงประสงค์ตามมา อาทิ ผู้นอนจะพบความสบายเพียงระยะเวลาสั้น ๆ ในช่วงต้น และอาจพบความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ รวมถึงอาจต้องอาศัยระยะเวลาในการปรับตัวเพื่อความคุ้นชินกับวัสดุรองนอนใหม่ยาวนานกว่าปกติ เนื่องจากกล้ามเนื้อ ขอต่อกระดูก เส้นเอ็น รวมถึงระบบต่าง ๆ ของร่างกายยังคงมีความคุ้นชินกับวัสดุรองนอนเดิม

ดังนั้น การเปลี่ยนวัสดุรองนอนทุกครั้ง จึงควรเลือกพิจารณาเปลี่ยนวัสดุรองนอนที่มีคุณสมบัติหรือความสามารถในการรองรับน้ำหนักได้ใกล้เคียงกับวัสดุรองนอนเดิมที่ใช้งานอยู่ เพื่อให้ร่างกายสามารถปรับความคุ้นชินให้สอดคล้องกับวัสดุรองนอนใหม่ได้ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงไม่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อจากกล้ามเนื้อ ขอต่อกระดูก เส้นเอ็น รวมถึงระบบต่าง ๆ ของร่างกายอีกด้วย

สำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวในระดับพอเหมาะกับเกณฑ์มาตรฐาน หรือน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน สามารถเลือกพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่นอนฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A ได้ทุกระดับความหนา รวมถึงสามารถเลือกระดับความหนาแน่นของผลิตภัณฑ์ได้เท่าที่ต้องการ โดยขึ้นอยู่กับค่า BMI (Body Mass Index), ความชื่นชอบในสัมผัสของวัสดุรองนอน และ/หรือความคุ้นเคยกับวัสดุรองนอนเดิมที่ใช้งานอยู่

โดยปกติแล้ว ผู้นอนที่มีน้ำหนักตัวในระดับมาตรฐาน หรือน้อยกว่าระดับมาตรฐาน มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากภาวะสุขภาพเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลัง รวมถึงผู้ที่มีท่าทางหลักในการนอนเป็นลักษณะการนอนตะแคงข้าง ควรเลือกพิจารณาค่าความหนาแน่นของผลิตภัณฑ์ในระดับมาตรฐานถึงปานกลาง (Soft หรือ Medium) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ยางพาราสามารถรองรับและโอบกระชับสรีระได้ทุกสัดส่วนในทุกท่าทางของการนอน ไม่ก่อให้เกิดอาการกดทับบริเวณข้อต่อกระดูก โดยเฉพาะในการนอนลักษณะตะแคงข้าง

ส่วนผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากกว่าระดับมาตรฐาน ควรเลือกพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่นอนฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A ที่มีค่าความหนาแน่น (Density) สูงขึ้น (Firm หรือ ExtraFirm) ให้สอดคล้องกับค่า BMI (Body Mass Index) ที่ได้จากการคำนวน รวมทั้งควรเลือกพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่นอนฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% คุณภาพระดับ Premium เกรด A ที่มีความหนาน้อยลงกว่าปกติประมาณ 2 นิ้ว เพื่อเพิ่มแรงต้านของฟองยางพารา เนื่องจากรูพรุนจำนวนมากในเนื้อฟองยางพาราที่เกิดจากฟองอากาศในขั้นตอนการผลิต มีคุณสมบัติในการดูดซับแรงสะท้อนกลับ อันเกิดจากแรงกดของน้ำหนักตัวผู้นอน ซึ่งส่งผลให้ฟองยางพาราที่มีความหนาน้อยลงสามารถดูดซับแรงสะท้อนกลับได้ในปริมาณที่ลดลงไปด้วยเช่นกัน ผู้นอนที่มีน้ำหนักตัวมากกว่าระดับมาตรฐาน จึงจะรู้สึกถึงแรงต้านที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งฟองยางพาราแสดงออกมาในลักษณะของความหนาแน่นที่เพิ่มสูงขึ้น จึงช่วยเพิ่มความสบายในระหว่างการนอนหลับ และลดการยวบตัวของฟองยางพาราลงได้ หรือสามารถเลือกพิจารณาค่าความหนาแน่น (Density) ที่สูงขึ้นของฟองยางพารา เพื่อให้สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ในขนาดความหนาเทียบเท่ากับผู้ที่มีน้ำหนักตัวในระดับมาตรฐานได้

โดยปกติแล้ว ผู้นอนที่มีน้ำหนักตัวในระดับสูงกว่ามาตรฐาน, สตรีมีครรภ์ รวมถึงผู้ที่มีท่าทางหลักในการนอนเป็นลักษณะการนอนหงาย ควรพิจารณาค่าความหนาแน่นของผลิตภัณฑ์ในระดับปานกลางถึงความหนาแน่นสูง (Firm หรือ ExtraFirm) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ยางพาราสามารถรองรับสรีระในลักษณะแนวระนาบได้อย่างมั่นคงและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเมื่อผู้นอนเปลี่ยนท่าทางในการนอนเป็นลักษณะตะแคงข้าง ผลิตภัณฑ์ยางพาราจะยังคงสามารถรองรับน้ำหนักสรีระส่วนที่ค่อนข้างมากได้โดยไม่ยวบจมมากเกินพอดี อันเป็นการป้องกันการเกิดความไม่สมดุลของท่าทางในการนอน ที่เป็นต้นเหตุของอาการปวดเมื่อยจากการนอนรวมถึงปัญหาด้านสุขภาพได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ สำหรับผู้นอนที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่เคยใช้งานผลิตภัณฑ์ยางพาราธรรมชาติแท้ 100% มาก่อน และผู้ที่ยังไม่มั่นใจในค่าความหนาแน่นที่จะเหมาะสมสำหรับตนเอง รวมถึงผู้ที่มีความประสงค์จะใช้งานผลิตภัณฑ์ที่มีฟังก์ชั่นหลากหลายอย่างคุ้มค่ามากที่สุด สามารถเลือกพิจารณาผลิตภัณฑ์ยางพาราชนิด MultiDensity ที่เป็นการผสมผสานระหว่างความหนาแน่น 3 ระดับ แบ่งออกเป็นความหนาแน่นระดับ Medium (Density 80-85 kg/m^3) ที่ตำแหน่งเลเยอร์บนสุดและแยกตัวอิสระ มีแกนกลางที่เป็นความหนาแน่นระดับ Firm (Density 90-95 kg/m^3) และมีความหนาแน่นระดับ ExtraFirm (Density 100-110 kg/m^3) เป็นฐานล่าง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบสำหรับผู้นอนทุกเพศ ทุกวัย ทั้งผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และผู้ที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพ ด้วยการผสมผสานความหนาแน่นของผลิตภัณฑ์ถึง 3 ระดับ ที่เอื้อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งานได้ทุกกลุ่ม ตอบสนองความชื่นชอบในสัมผัสของการนอนที่แตกต่างได้ถึง 3 ระดับด้วยที่นอนเพียง 1 หลัง ผู้นอนสามารถปรับเปลี่ยนค่าความหนาแน่นด้วยตนเองได้อย่างอิสระและง่ายดาย

เมื่อพูดถึงผลิตภัณฑ์ท็อปเปอร์ยางพาราแล้ว หลายท่านอาจนึกถึงวัสดุรองนอนที่มีผิวสัมผัสค่อนข้างแข็ง และมีการยุบตัวในขณะใช้งานเพียงเล็กน้อย ซึ่งมักจะเป็นคำบอกเล่าหรือคำแนะนำที่บอกต่อ ๆ กันมาปากต่อปาก รวมถึงอาจเกิดจากความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน ในเรื่องของวัสดุหรือวัตถุดิบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้จำหน่าย ว่าเป็นที่นอนที่มีความเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ที่มีอาการปวดเมื่อยจากการนอน หรือผู้ที่มีอาการป่วยเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหรือกระดูกสันหลัง ซึ่งความเข้าใจดังกล่าวนั้น นับเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนักสำหรับที่นอนยางพารา ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% คุณภาพระดับ Premium เกรด A เนื่องจากท็อปเปอร์ยางพารา ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% คุณภาพระดับ Premium เกรด A นั้น จะมีผิวสัมผัสที่นุ่มนวลและยืดหยุ่นอันเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนอย่างมาก แต่ในขณะเดียวกัน ก็ยังคงมีความหนาแน่นเพียงพอสำหรับการรองรับน้ำหนักสรีระมนุษย์ได้เป็นอย่างดี โดยปราศจากการยุบตัวอย่างถาวร ดังนั้น หากท่านกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ท็อปเปอร์ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพให้กับที่นอน เพื่อเพิ่มความนุ่มพอดีสำหรับความสบาย ในการนอนหลับพักผ่อน ท็อปเปอร์ยางพารา ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% คุณภาพระดับ Premium เกรด A ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้อย่างไม่ผิดหวัง

การพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์ท็อปเปอร์ยางพาราให้เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้นอนนั้น สามารถแบ่งออกเป็นการพิจารณาเลือกตามลักษณะการใช้งานผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

การพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์ท็อปเปอร์ยางพารา สามารถเลือกพิจารณาจากข้อมูลทางกายภาพ รวมถึงปัจจัยทางด้านสุขภาพของผู้นอนได้เป็นอันดับแรก โดยพิจารณาจากส่วนสูงและน้ำหนักตัวของผู้นอน เพื่อให้ได้ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) สำหรับเทียบเคียงกับความหนาแน่นของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจากการพิจารณาในส่วนนี้จะให้คำตอบที่ชัดเจนว่าผู้นอนมีปัจจัยทางกายภาพในเบื้องต้น ซึ่งเหมาะสมที่จะเลือกพิจารณาผลิตภัณฑ์ท็อปเปอร์ยางพาราที่มีค่าความหนาแน่นระดับใด (สามารถตรวจสอบค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ได้โดยใช้ระบบการคำนวนค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อัตโนมัติได้จากหัวข้อ “Density ของที่นอนยางพาราคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร” ด้านบน)

นอกจากการพิจารณาจากข้อมูลทางกายภาพ รวมถึงปัจจัยทางด้านสุขภาพของผู้นอนแล้ว ก็จะเป็นการพิจารณาจากลักษณะการใช้งานตามความประสงค์ของผู้นอน ซึ่งโดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะดังนี้

• การใช้งานในลักษณะควบคู่กับวัสดุรองนอนเดิมที่ผู้นอนใช้งานอยู่เดิม ซึ่งการใช้งานในลักษณะนี้ จะสามารถแบ่งการพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์ท็อปเปอร์ยางพาราได้เป็นอีก 2 ลักษณะ ตามคุณสมบัติของวัสดุรองนอนเดิมที่ผู้นอนใช้งานอยู่เดิมดังนี้

– กรณีที่วัสดุรองนอนซึ่งผู้นอนใช้งานอยู่เดิม มีความยืดหยุ่นค่อนข้างน้อย ให้สัมผัสที่กระด้างหรือแน่นแข็งจนเกินพอดี ปราศจากการรองรับสรีระในแต่ละส่วนของร่างกาย ผู้นอนสามารถเลือกพิจารณาผลิตภัณฑ์ท็อปเปอร์ยางพาราที่มีความหนาแน่นสอดคล้องกับค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ของผู้นอน และสามารถเลือกระดับความหนาของผลิตภัณฑ์ท็อปเปอร์ยางพาราเพียง 2 นิ้ว ก็จะสามารถช่วยปรับสภาพ เพิ่มความนุ่มนวล และเสริมคุณสมบัติการโอบกระชับทุกสรีระในทุกท่วงท่าของการนอนได้อย่างสมบูรณ์แบบ และเพียงพอตามความต้องการ หรือหากประสงค์จะเพิ่มความนุ่มนวลเบาสบายให้กับการนอน ก็สามารถเลือกเพิ่มระดับความหนาของผลิตภัณฑ์ท็อปเปอร์ยางพาราเป็น 3 นิ้วได้ตามความต้องการ

– กรณีที่วัสดุรองนอนซึ่งผู้นอนใช้งานอยู่เดิม มีความยืดหยุ่นค่อนข้างมาก ให้สัมผัสที่นุ่มนวลและยวบตัวจนเกินพอดี ผู้นอนควรเลือกพิจารณาผลิตภัณฑ์ท็อปเปอร์ยางพาราที่มีความหนาสูงในระดับ Firm (Density 90-95 kg/m^3) หรือ ExtraFirm (Density 100-110 kg/m^3) และควรเลือกผลิตภัณฑ์ท็อปเปอร์ยางพาราที่มีความหนา 3 นิ้ว เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ท็อปเปอร์ยางพาราสามารถลดการทำงานของวัสดุรองนอนที่ผู้นอนใช้งานอยู่เดิมลงได้มากยิ่งขึ้น ก็จะสามารถช่วยปรับสภาพ เพิ่มความหนาแน่น และเสริมคุณสมบัติการโอบกระชับทุกสรีระอย่างพอเหมาะในทุกท่วงท่าของการนอนได้อย่างสมบูรณ์แบบ และเพียงพอตามความต้องการ

• การใช้งานโดยตรงในลักษณะการวางบนวัสดุแน่น แข็งและเรียบ เช่น พื้นเตียง หรือพื้นเรือน โดยไม่ใช้งานควบคู่กับวัสดุรองนอนเดิมที่ผู้นอนใช้งานอยู่เดิม

แม้ว่าผลิตภัณฑ์ท็อปเปอร์ยางพารา จะได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานควบคู่กับวัสดุรองนอนเดิมที่ผู้นอนใช้งานอยู่เดิม เพื่อช่วยปรับสภาพ เพิ่มความนุ่มนวล และเสริมคุณสมบัติการโอบกระชับทุกสรีระในทุกท่วงท่าของการนอนก็ตาม แต่หากผู้นอนมีความประสงค์จะใช้งานผลิตภัณฑ์ท็อปเปอร์ยางพาราโดยตรงในลักษณะการวางบนวัสดุแน่น แข็งและเรียบ เช่น พื้นเตียง หรือพื้นเรือน ก็สามารถทำได้ โดยผลิตภัณฑ์ท็อปเปอร์ยางพาราจะแสดงคุณสมบัติในด้านความหนาแน่นออกมาอย่างชัดเจนมากขึ้นกว่าการใช้งานควบคู่กับวัสดุรองนอนเดิมที่ผู้นอนใช้งานอยู่เดิม อันเนื่องมาจากรูพรุนจำนวนมากในเนื้อฟองยางพาราที่เกิดจากฟองอากาศในขั้นตอนการผลิต ที่มีคุณสมบัติในการดูดซับแรงสะท้อนกลับ ซึ่งเกิดจากแรงกดของน้ำหนักตัวผู้นอน โดยส่งผลให้ฟองยางพาราที่มีความหนาน้อยหรือท็อปเปอร์ยางพารา มีความสามารถที่จะดูดซับแรงสะท้อนกลับในปริมาณที่ลดลงไปด้วยเช่นกัน ผลิตภัณฑ์ท็อปเปอร์ยางพาราจึงอาจก่อให้เกิดแรงต้านที่ค่อนข้างมากได้ในกรณีหากเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีค่าความหนาแน่นสูง และอาจเกิดอาการกดทับในบางตำแหน่งของสรีระได้ในระหว่างการนอน จึงควรเลือกพิจารณาผลิตภัณฑ์ท็อปเปอร์ยางพาราที่มีค่าความหนาแน่น (Density) ซึ่งสอดคล้องกับค่า BMI (Body Mass Index) ที่ได้จากการคำนวน ก็จะให้สัมผัสที่นุ่มนวลแบบพอดี และมีคุณสมบัติการโอบกระชับทุกสรีระอย่างพอเหมาะในทุกท่วงท่าของการนอนได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ด้วยคุณสมบัตินานับประการของผลิตภัณฑ์ที่นอนและท็อปเปอร์ยางพารา รวมถึงผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการนอน ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% ชนิด Latex foam นั้น มีคุณสมบัติอันโดดเด่นและสำคัญประการหนึ่งคือ ความยืดหยุ่นที่เป็นเลิศ และทนทานต่อแรงกดทับ จึงส่งผลให้ผลิตภัณฑ์จากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% ชนิด Latex foam มีความทนทาน และสามารถใช้งานต่อเนื่องได้อย่างสมบูรณ์และยาวนานกว่า 10 ปี โดย TRULYLATEX MATTRESS ให้การรับประกันคุณภาพของทุกผลิตภัณฑ์ยางพาราเป็นระยะเวลายาวนานถึง 10 ปี

และด้วยการบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง เหมาะสม และถูกวิธีตามคู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์ ทุกผลิตภัณฑ์จากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% ชนิด Latex foam ของ TRULYLATEX MATTRESS จะสามารถใช้งานได้ยาวนานกว่าระยะเวลาในการรับประกันผลิตภัณฑ์อีกด้วย

ในยุคข้อมูลข่าวสารที่สามารถสืบค้นข้อมูลที่ต้องการทราบได้อย่างรวดเร็ว และสามารถทำได้อย่างง่ายดายเพียงปลายนิ้วดังเช่นปัจจุบันนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลที่หลากหลาย เนื่องจากในโลกแห่งข้อมูลที่ไม่รู้จบนั้น มีทั้งข้อมูลซึ่งเป็นข้อเท็จจริง และข้อมูลที่บิดเบือนหรือแตกต่างจากข้อเท็จจริง บางครั้งอาจมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อย บางครั้งกลับมีความแตกต่างอย่างมาก และบางครั้งก็แตกต่างจากข้อเท็จจริงอย่างสิ้นเชิง ซึ่งบางครั้งเป็นการยากที่จะมั่นใจได้ว่าข้อมูลใดที่น่าเชื่อถือ และเป็นข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยการวิเคราะห์ควบคู่ไปกับการบริโภคข้อมูล เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจน รวมถึงประโยชน์อย่างสูงสุดสำหรับผู้บริโภค

ด้วยกลไกทางการตลาด ซึ่งมีอุปสงค์และอุปทานเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่ง ที่ส่งผลต่อราคาผลิตภัณฑ์นานาชนิด รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพาราด้วยเช่นกัน จึงเป็นเหตุให้ราคาผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพาราในอดีต มีราคาค่อนข้างสูงมาก เนื่องมาจากความไม่สอดคล้องกันของความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ และความต้องการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมถึงความรู้ความเข้าใจและเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีอยู่ในวงจำกัด เมื่อระยะเวลาผ่านไป ความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ และความต้องการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ มีการปรับเปลี่ยนจนถึงระดับที่มีความสมดุล รวมถึงความรู้ความเข้าใจและเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ที่ขยายตัวออกไปในวงกว้างมากขึ้น จึงส่งผลให้ระดับราคาผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพาราปรับลดลงจากในอดีต ซึ่งหนึ่งในปัจจัยสำคัญก็คือ ต้นทุนด้านวัตถุดิบหรือน้ำยางดิบจากธรรมชาติ ที่มีการปรับตัวลดลงค่อนข้างมาก รวมถึงการแข่งขันของผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่เกิดขึ้นใหม่หลายรายอีกด้วย

จากเหตุผลดังกล่าว ราคาผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพาราในปัจจุบัน จึงปรับตัวลงมาอยู่ในระดับที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคในตลาดค้าปลีกได้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับต้นทุนการผลิต โดยผู้ผลิตและผู้ประกอบการส่วนใหญ่ รวมถึง TRULYLATEX MATTRESS ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ปัจจัยที่จะส่งผลต่อราคาผลิตภัณฑ์ จะเกิดจากมูลค่าของแบรนด์ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกันของผู้ผลิตและผู้ประกอบการแต่ละราย รวมถึงการประดับและตกแต่งวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ห่อหุ้มที่นอนยางพาราเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า โดยปัจจัยดังกล่าวจะมีส่วนในการกำหนดระดับราคาของผลิตภัณฑ์ด้วยเช่นกัน

ดังนั้น จากข้อมูลที่บิดเบือน ซึ่งอาจเป็นกลยุทธด้านการจัดจำหน่ายและสร้างผลกำไรอย่างหนึ่งของผู้ประกอบการบางราย ที่อ้างว่าที่นอนยางพาราแท้ ต้องมีราคาสูงมาก ๆ ในระดับ 4-5 หมื่นบาทขึ้นไปเท่านั้น จึงมิใช่ข้อเท็จจริง และผู้บริโภคควรให้ความสำคัญในการวิเคราะห์ประกอบกับการบริโภคข้อมูลดังกล่าว เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน และไม่ถูกชักจูงให้เลือกพิจารณาเพียงเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีราคาจำหน่ายสูงซึ่งให้ผลกำไรแก่ผู้ประกอบการสูง ในขณะที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ในระดับราคาปกติหรือราคากลางเท่านั้น

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพาราธรรมชาติแท้ 100% ชนิด Latex foam ซึ่งมีรูพรุนจำนวนมากในเนื้อฟองยางพาราที่เกิดจากฟองอากาศในขั้นตอนการผลิตนั้น จะมีคุณสมบัติในการดูดซับแรงสะท้อนกลับ อันเกิดจากแรงกดของน้ำหนักตัวผู้นอนได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพาราที่มีความหนาเพิ่มมากขึ้น ก็จะให้สัมผัสที่อ่อนโยนและนุ่มนวลเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน และในทางตรงกันข้าม ผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพาราที่มีความหนาลดน้อยลง ก็จะให้สัมผัสที่หนาแน่นและมั่นคงในการนอนเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน

ซึ่งจากคุณสมบัติของยางพาราธรรมชาติแท้ 100% ชนิด Latex foam ดังกล่าว จึงเป็นการยากที่จะกล่าวได้อย่างแน่ชัดว่าผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพาราที่เหมาะสม (สำหรับผู้นอนที่มีปัจจัยทางกายภาพ ไม่ว่าจะเป็นส่วนสูง น้ำหนัก ภาวะทางสุขภาพ ฯลฯ ที่แตกต่างกันนั้น) จะต้องมีความหนามาก ๆ ซึ่งก็จะส่งผลให้มีระดับราคาที่สูงมาก ๆ เท่านั้น การชี้นำและการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บริโภค จึงอาจเป็นเพียงกลยุทธด้านการจัดจำหน่ายและสร้างผลกำไรอย่างหนึ่งของผู้ประกอบการบางรายเท่านั้น และมิได้เป็นข้อเท็จจริงแต่ประการใด เนื่องจากความแตกต่างของปัจจัยทางกายภาพ ไม่ว่าจะเป็นส่วนสูง น้ำหนัก ภาวะทางสุขภาพ ฯลฯ ของแต่ละบุคคล จะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกระดับความหนาของผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพาราได้อย่างเหมาะสมและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้งาน โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาข้อมูลดังกล่าวควบคู่กับการพิจารณาเลือกระดับค่าความหนาแน่น (Density) ของผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพาราด้วย

น้ำหนักของยางพารา เป็นส่วนด้อยประการหนึ่งของผลิตภัณฑ์จากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% ชนิด Latex foam ที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะกังวล และเกรงว่าจะส่งผลต่อการใช้งาน โดยเฉพาะในด้านการบำรุงรักษา ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว น้ำหนักของผลิตภัณฑ์ยางพาราก็จัดอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างมาก แต่มิได้ถึงขั้นเป็นอุปสรรคใด ๆ ในการบำรุงรักษา อย่างไรก็ตาม สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความหนามาก ๆ เช่นผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพาราที่มีความหนาตั้งแต่ 8 นิ้วขึ้นไป ก็จะต้องอาศัยแรงค่อนข้างมากในการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์เช่นกัน ดังนั้น น้ำหนักของผลิตภัณฑ์ยางพาราจึงสามารถเป็นอุปสรรคสำหรับการบำรุงรักษาหรือการเคลื่อนย้ายได้ โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ใช้งานมีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์บ่อยครั้ง

และเพื่อความสะดวกในการพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานของผู้ซื้อ TRULYLATEX MATTRESS จึงได้แสดงข้อมูลน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ ทั้งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่นอนและผลิตภัณฑ์ท็อปเปอร์ยางพารา รวมถึงรายละเอียดและข้อมูลอื่น ๆ ที่สำคัญ ไว้ที่ส่วนของรายละเอียดและการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ภายในในเวบไซต์ ซึ่งข้อมูลน้ำหนัก รวมถึงรายละเอียดที่สำคัญอื่น ๆ ของผลิตภัณฑ์จะปรากฏขึ้น เมื่อทำการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ

ด้วยคุณสมบัติอันโดดเด่นและสำคัญประการหนึ่งคือ ความยืดหยุ่นที่เป็นเลิศ และทนทานต่อแรงกดทับ จึงส่งผลให้ผลิตภัณฑ์จากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% ชนิด Latex foam มีความทนทาน สามารถใช้งานต่อเนื่องได้อย่างสมบูรณ์และยาวนานถึง 10 ปีหรือยาวนานกว่านั้น

และด้วยความทนทานต่อแรงกดทับของผลิตภัณฑ์จากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% ชนิด Latex foam จึงสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องได้อย่างสมบูรณ์และยาวนาน แม้จะเป็นการใช้งานประจำเพียงด้านเดียวก็ตาม แต่เนื่องด้วยสภาวะความร้อนและความชื้นของประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ซึ่งมีความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศที่ค่อนข้างสูง และเป็นสาเหตุหลักประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์จากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% ชนิด Latex foam ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยยืดอายุการใช้งานให้กับผลิตภัณฑ์ และนับเป็นการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมในระหว่างการใช้งาน TRULYLATEX MATTRESS จึงแนะนำให้ผู้ใช้งานทำการกลับด้านผลิตภัณฑ์ในลักษณะบน-ล่างประจำปี ตามระยะเวลาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศของสถานที่ใช้งานผลิตภัณฑ์ เพื่อลดการสะสมความชื้นในตำแน่งที่เป็นจุดอับ หรือจุดสัมผัสและสะสมความชื้นโดยตรง เช่น บริเวณพื้นผิวด้านบน หรือด้านข้างของผลิตภัณฑ์ ช่วยให้มีการถ่ายเทอากาศและความชื้นแก่ผลิตภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้น และยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ออกไปได้ยาวนานยิ่งขึ้นเช่นกัน

และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจทุกท่าน TRULYLATEX MATTRESS มีความยินดีให้บริการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ได้ตลอดทุกวัน โดยสามารถทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ตามกำหนดวันที่นัดหมายได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 9:00-19:00 น. ไม่เว้นวันหยุด

© 2010-2023 สงวนสิทธิ์และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย โดย TRULYLATEX.com

Footer Logo
TRULYLATEX MATTRESS Logo

TRULYLATEX MATTRESS

เลขที่ 107/28 ซอย 4 หมู่บ้านปริญญดา ไลท์ พระราม 5 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์: 086-554-3517, 083-704-2825 และ 0-2083-9898

โทรสาร: 0-2083-9898
อีเมล์: service@trulylatex.com
เว็บไซต์: https://www.trulylatex.com
Facebook: https://www.facebook.com/trulylatex
LINE ID: trulylatex

Line Application

More Information Please Call 086-554-3517
Payment Logo
Footer Logo
Scroll Up