Contact

Contact Us

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

โลกในยุคปัจจุบันเป็นโลกแห่งการสื่อสาร   ซึ่งมีวิธีการและช่องทางที่หลากหลายในการติดต่อสื่อสาร ที่จะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางลงได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเพิ่มความรวดเร็วและความสะดวกสบายได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

ดังนั้น เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และง่ายดายในการติดต่อสื่อสาร ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลใด ๆ เป็นการเพิ่มเติม หรือเพื่อทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ TRULYLATEX MATTRESS จึงจัดเตรียมวิธีการติดต่อสื่อสารไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านหลากหลายช่องทางดังต่อไปนี้

ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงปัจจัยทางกายภาพ และความพึงพอใจที่แตกต่างกันของมนุษย์เรา รวมถึงแนวคิดที่ว่า “การนอนหลับที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นสู่การดำรงชีวิตที่มีประสิทธิภาพ” TRULYLATEX MATTRESS จึงนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่นอนและท็อปเปอร์ยางพารา รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการนอน และแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการนอน ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% คุณภาพระดับ Premium เกรด A หลากหลายค่าความหนาแน่น ด้วยความสด ใหม่ จากสายการผลิตทุกวัน เพื่อนำท่านกลับสู่การดำรงชีวิตที่มีประสิทธิภาพ..อีกครั้ง

TRULYLATEX  MATTRESS  มีผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพารา ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A หลากหลายรุ่นตามความเหมาะสมและความต้องการ มีให้เลือกถึง 4 ระดับความหนาแน่น Soft, Medium, Firm และ ExtraFirm พร้อมด้วยความหนาอีก 4 ระดับ คือ 10 เซนติเมตร (4 นิ้ว), 15 เซนติเมตร (6 นิ้ว), 20 เซนติเมตร (8 นิ้ว) และ 25 เซนติเมตร (10 นิ้ว)

นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ท็อปเปอร์ยางพารา ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A อีกหลากหลายรุ่นตามความเหมาะสมและความต้องการเช่นกัน โดยมีให้เลือก 4 ระดับความหนาแน่น Soft, Medium, Firm และ ExtraFirm พร้อมด้วยความหนาอีก 2 ระดับ คือ 7.5 เซนติเมตร (3 นิ้ว) และ 5 เซนติเมตร (2 นิ้ว)

เพื่อมอบความสุข และความสบายที่แตกต่างในการนอนหลับอย่างแท้จริง..ให้แก่ท่าน

Warranty

ช่องทางลัดในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ TRULYLATEX MATTRESS


ทางเลือกเพื่อเข้าถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ TRULYLATEX MATTRESS


เพื่อความสะดวกและประหยัดเวลาสำหรับผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะเข้าถึงรายการผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว TRULYLATEX MATTRESS จึงได้จัดเตรียมช่องทางลัดสำหรับให้ท่านได้เลือกรายการผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบรายละเอียด ราคา รวมถึงทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดายดังต่อไปนี้ หรือสามารถรับชมข้อมูลในหมวดนี้ต่อไปได้ในหัวข้อถัดไป

สถานที่ตั้งของ TRULYLATEX MATTRESS


ที่อยู่สำหรับติดต่อผ่านระบบไปรษณีย์ และเครื่องมืออิเลคทรอนิคส์


TRULYLATEX MATTRESS Place

TRULYLATEX MATTRESS
เลขที่ 107/28 ซอย 4 หมู่บ้านปริญญดา ไลท์ พระราม 5

ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 086-554-3517, 083-704-2825 และ 0-2083-9898
โทรสาร: 0-2083-9898
อีเมล: trulylatex@gmail.com
เวบไซต์: https://www.trulylatex.com
Facebook: https://www.facebook.com/trulylatex
Line ID: trulylatex

แผนที่ตั้งและข้อมูลสำหรับการติดต่อ


แผนที่ตั้งข้อมูลสำหรับการติดต่อเยี่ยมชม


เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจทุกท่าน TRULYLATEX MATTRESS มีความยินดีต้อนรับและให้บริการทุกวัน โดยในวันจันทร์-ศุกร์ เปิดให้บริการระหว่างเวลา 9:00-19:00 น. และในวันเสาร์-อาทิตย์ เปิดให้บริการระหว่างเวลา 9:00-18:00 น. โดยสามารถทำการติดต่อ หรือกำหนดวันและเวลาที่ประสงค์จะนัดหมายได้ตามความสะดวกของท่าน

และเพื่อรักษามาตรการด้านความปลอดภัยทั้งสำหรับเจ้าของสถานที่และผู้มาเยือน การรักษาระยะห่างและลดความแออัด อันจะเป็นการป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรค ตามนโยบายของภาครัฐ อีกทั้งเพื่อความสะดวกในการยืนยันการนัดหมาย รวมถึงการจัดส่งรายละเอียดและข้อมูลสำหรับการเดินทาง TRULYLATEX MATTRESS จึงขอความกรุณาท่านผู้มาติดต่อ จัดเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้

• ทำการนัดหมายเพื่อกำหนดวันและเวลาในการติดต่อ โดยสามารถเลือกดำเนินการได้ตามวิธีการที่สะดวกสำหรับท่านดังต่อไปนี้

– ทำการนัดหมายผ่านแบบฟอร์มนัดหมายฯ ของ TRULYLATEX MATTRESS
– ทำการนัดหมายผ่านอีเมล trulylatex@gmail.com
– ทำการนัดหมายผ่านโทรศัพท์ หมายเลข 086-554-3517, 083-704-2825 และ 0-2083-9898
– ทำการนัดหมายผ่าน Line Application ด้วย Smart phone (Line ID: trulylatex)

โดย TRULYLATEX MATTRESS จะดำเนินการเพื่อยืนยันการนัดหมายฯ ให้แก่ท่าน ด้วยวิธีการที่สะดวกตามความประสงค์ของท่าน ภายในระยะเวลาอันสั้น

• ขอความกรุณาจัดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบอนุญาตขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ที่มีภาพถ่ายของท่านปรากฏบนบัตรฯ เพื่อใช้แลกเปลี่ยนเป็นบัตรเฉพาะสำหรับผู้มาเยือน ณ บริเวณจุดตรวจเพื่อรักษาความปลอดภัย ด้านหน้าของทางเข้าสถานที่ ซึ่งท่านจะได้รับบัตรฯ คืนเมื่อแสดงตราประทับของ TRULYLATEX MATTRESS พร้อมบัตรเฉพาะผู้มาเยือนต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจฯ เดิม ก่อนเดินทางกลับ


แบบฟอร์มการติดต่อ


และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจทุกท่าน TRULYLATEX MATTRESS มีความยินดีให้บริการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ได้ตลอดทุกวัน โดยสามารถทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ตามกำหนดวันที่นัดหมายได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 9:00-19:00 น. ไม่เว้นวันหยุด

© 2010-2023 สงวนสิทธิ์และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย โดย TRULYLATEX.com

Footer Logo
TRULYLATEX MATTRESS Logo

TRULYLATEX MATTRESS

เลขที่ 107/28 ซอย 4 หมู่บ้านปริญญดา ไลท์ พระราม 5 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์: 086-554-3517, 083-704-2825 และ 0-2083-9898

โทรสาร: 0-2083-9898
อีเมล์: service@trulylatex.com
เว็บไซต์: https://www.trulylatex.com
Facebook: https://www.facebook.com/trulylatex
LINE ID: trulylatex

Line Application

More Information Please Call 086-554-3517
Payment Logo
Footer Logo
Scroll Up