Warranty

การรับประกันและเงื่อนไข

ที่นอนยางพาราแท้ 100% คุณภาพระดับ Premium เกรด A รับประกันคุณภาพ 10 ปี

ผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพารา ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% คุณภาพระดับ Premium เกรด A ของ TRULYLATEX MATTRESS มีความยืดหยุ่นและทนทานที่สุด เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันซึ่งผลิตจากวัสดุชนิดอื่น สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและเป็นเวลายาวนาน โดยไม่เกิดการทรุดตัว

และเพื่อเป็นการยืนยันถึงคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมของที่นอนยางพารา ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% คุณภาพระดับ Premium เกรด A ได้รับการรับรองคุณภาพโดยสถาบันชั้นนำในยุโรป (ECO-UMWELT เลขที่ 1009-12643-001 และ LGA เลขที่ 732-1502) TRULYLATEX MATTRESS จึงสามารถรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ยาวนานถึง 10 ปี ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงปัจจัยทางกายภาพ และความพึงพอใจที่แตกต่างกันของมนุษย์เรา รวมถึงแนวคิดที่ว่า “การนอนหลับที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นสู่การดำรงชีวิตที่มีประสิทธิภาพ” TRULYLATEX MATTRESS จึงนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่นอนและท็อปเปอร์ยางพารา รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการนอน และแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการนอน ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% คุณภาพระดับ Premium เกรด A หลากหลายค่าความหนาแน่น ด้วยความสด ใหม่ จากสายการผลิตทุกวัน เพื่อนำท่านกลับสู่การดำรงชีวิตที่มีประสิทธิภาพ..อีกครั้ง

TRULYLATEX  MATTRESS  มีผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพารา ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A หลากหลายรุ่นตามความเหมาะสมและความต้องการ มีให้เลือกถึง 4 ระดับความหนาแน่น Soft, Medium, Firm และ ExtraFirm พร้อมด้วยความหนาอีก 4 ระดับ คือ 10 เซนติเมตร (4 นิ้ว), 15 เซนติเมตร (6 นิ้ว), 20 เซนติเมตร (8 นิ้ว) และ 25 เซนติเมตร (10 นิ้ว)

นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ท็อปเปอร์ยางพารา ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A อีกหลากหลายรุ่นตามความเหมาะสมและความต้องการเช่นกัน โดยมีให้เลือก 4 ระดับความหนาแน่น Soft, Medium, Firm และ ExtraFirm พร้อมด้วยความหนาอีก 2 ระดับ คือ 7.5 เซนติเมตร (3 นิ้ว) และ 5 เซนติเมตร (2 นิ้ว)

เพื่อมอบความสุข และความสบายที่แตกต่างในการนอนหลับอย่างแท้จริง..ให้แก่ท่าน

Warranty

ช่องทางลัดในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ TRULYLATEX MATTRESS


ทางเลือกเพื่อเข้าถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ TRULYLATEX MATTRESS


เพื่อความสะดวกและประหยัดเวลาสำหรับผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะเข้าถึงรายการผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว TRULYLATEX MATTRESS จึงได้จัดเตรียมช่องทางลัดสำหรับให้ท่านได้เลือกรายการผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบรายละเอียด ราคา รวมถึงทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดายดังต่อไปนี้ หรือสามารถรับชมข้อมูลในหมวดนี้ต่อไปได้ในหัวข้อถัดไป

การรับประกัน


ผลิตภัณฑ์ที่ TRULYLATEX MATTRESS ให้การรับประกัน


จากคุณสมบัติพิเศษของที่นอนยางพารา ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% คุณภาพระดับ Premium เกรด A ที่มีความยืดหยุ่นอย่างเป็นธรรมชาติ ทำให้มีการรองรับทุกสรีระของร่างกาย และช่วยโอบอุ้มพยุงส่วนหลังของคนเราได้อย่างเหมาะสมที่สุด ตลอดทุกการเคลื่อนไหวในเวลานอนหลับ ปราศจากระบบสปริงและการเสริมโครงสร้างใด ๆ ภายใน จึงไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนและแรงสั่นสะเทือน แม้ในยามพลิกตัวหรือขณะเปลี่ยนท่าทางในการนอน

ด้วยความยืดหยุ่นและทนทานที่สุดของที่นอนยางพารา ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% คุณภาพระดับ Premium เกรด A เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันซึ่งผลิตจากวัสดุชนิดอื่น ที่นอนยางพารา ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% คุณภาพระดับ Premium เกรด A ของ TRULYLATEX MATTRESS จึงสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและเป็นเวลายาวนาน โดยไม่เกิดการทรุดตัว

และด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยมของผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% คุณภาพระดับ Premium เกรด A ได้รับการรับรองคุณภาพโดยสถาบันชั้นนำในยุโรป (ECO-UMWELT เลขที่ 1009-12643-001 และ LGA เลขที่ 732-1502) TRULYLATEX MATTRESS จึงสามารถให้การรับประกันในทุกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% คุณภาพระดับ Premium เกรด A เป็นระยะเวลายาวนานถึง 10 ปี


ตรวจสอบระยะเวลาคงเหลือในการรับประกันผลิตภัณฑ์ของท่าน


TRULYLATEX MATTRESS มีนโยบายมุ่งมั่นในการรักษาคุณภาพทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ จึงคิดค้นและสร้างสรรค์ระบบการตรวจสอบระยะเวลาในการรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ท่านสามารถตรวจสอบระยะเวลาคงเหลือสำหรับการรับประกันผลิตภัณฑ์ของท่าน ซึ่งยาวนานถึง 10 ปีได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลลูกค้าอย่างปลอดภัย ท่านจึงมั่นใจ และวางใจในระบบจัดการ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และความรับผิดชอบในระดับมืออาชีพของ TRULYLATEX MATTRESS ได้อย่างสบายใจ


ตัวอย่างเอกสารการรับประกัน


Warranty

ท่านจะได้รับเอกสารการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ TRULYLATEX MATTRESS พร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่ท่านสั่งซื้อ ในรูปแบบของเอกสารอิเลคทรอนิค ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเก็บรักษาไว้อย่างดี เพื่อใช้ประกอบในการขอรับบริการใด ๆ ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันที่อาจเกิดมีขึ้น


เงื่อนไขการรับประกัน


ทุกผลิตภัณฑ์ของ TRULYLATEX MATTRESS ผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% คุณภาพระดับ Premium เกรด A รับประกันคุณภาพ 10 ปี (สำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์ภายในประเทศไทยเท่านั้น) ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. TRULYLATEX MATTRESS จะรับประกันและบริการซ่อมแซม/แก้ไขข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% คุณภาพระดับ Premium เกรด A เฉพาะในกรณีที่ผลิตภัณฑ์เกิดการยุบตัวในลักษณะถาวรมากกว่า 1.5 นิ้ว และกรณีความเสียหายของผลิตภัณฑ์อันเกิดจากความบกพร่องในขั้นตอนการผลิตและการจัดจำหน่ายเท่านั้น

2. การรับประกันของ TRULYLATEX MATTRESS จะไม่ครอบคลุมถึงเงื่อนไขดังต่อไปนี้ แม้ว่าจะยังอยู่ในระหว่างระยะเวลารับประกัน

2.1 ความเสียหายของผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดจากภัยธรรมชาติ อาทิเช่น ไฟไหม้, น้ำท่วม, ฟ้าผ่า, มลพิษ เป็นต้น

2.2 ความเสียหายของผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดจากการใช้งาน การจัดเก็บ หรือการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง และ/หรือไม่เป็นไปตามเอกสารประกอบการใช้งาน สารเคมี รวมถึงการซ่อม ดัดแปลง หรือแก้ไขผลิตภัณฑ์ โดยผู้ที่มิใช่เจ้าหน้าที่ของ TRULYLATEX MATTRESS

2.3 การเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์ตามระยะเวลาและอายุการใช้งาน จากการใช้งานตามปกติ

3. TRULYLATEX MATTRESS จะรับประกันและบริการซ่อมแซม/แก้ไขข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% คุณภาพระดับ Premium เกรด A อาทิเช่น ที่นอนยางพารา, ท็อปเปอร์ยางพารา, หมอน และหมอนข้างยางพาราเท่านั้น โดยมิได้รับประกันผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องประเภทอื่น อาทิเช่นผ้าหุ้มด้านใน (Inner Cover) และผ้าหุ้มด้านนอก (Outer Cover) เป็นต้น

4. เอกสารการรับประกันผลิตภัณฑ์ของ TRULYLATEX MATTRESS จะเริ่มต้นมีผลบังคับใช้ในทันที เมื่อท่านได้รับผลิตภัณฑ์ และตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีระยะเวลาในการรับประกันภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงเงื่อนไขการรับประกัน ซึ่งแนบท้ายกับใบรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์

5. TRULYLATEX MATTRESS สงวนสิทธิ์ยกเลิกการรับประกัน ในกรณีที่เอกสารการรับประกันสูญหาย หรือ มีการแก้ไขใด ๆ ในเอกสารการรับประกัน

6. การติดต่อขอรับบริการใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการรับประกัน จะต้องแสดงเอกสารการรับประกัน (ฉบับจริง) ทุกครั้ง ทั้งนี้ ท่านจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งและรับผลิตภัณฑ์คืนด้วยค่าใช้จ่ายของท่านเอง

และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจทุกท่าน TRULYLATEX MATTRESS มีความยินดีให้บริการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ได้ตลอดทุกวัน โดยสามารถทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ตามกำหนดวันที่นัดหมายได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 9:00-19:00 น. ไม่เว้นวันหยุด

© 2010-2023 สงวนสิทธิ์และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย โดย TRULYLATEX.com

Footer Logo
TRULYLATEX MATTRESS Logo

TRULYLATEX MATTRESS

เลขที่ 107/28 ซอย 4 หมู่บ้านปริญญดา ไลท์ พระราม 5 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์: 086-554-3517, 083-704-2825 และ 0-2083-9898

โทรสาร: 0-2083-9898
อีเมล์: service@trulylatex.com
เว็บไซต์: https://www.trulylatex.com
Facebook: https://www.facebook.com/trulylatex
LINE ID: trulylatex

Line Application

More Information Please Call 086-554-3517
Payment Logo
Footer Logo
Scroll Up