ค่าดัชนีมวลกาย Body Mass Index (BMI)

บทความ และสาระน่ารู้

เรื่องราวและสาระต่าง ๆ เกี่ยวกับสุขภาพและการนอน

สาระน่ารู้ : บทความที่จะหมุนเวียนนำเสนอเป็นประจำทุกสัปดาห์ เสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% รวมถึงเรื่องราวและสาระต่าง ๆ เกี่ยวกับสุขภาพและการนอน

สำหรับสาระน่ารู้ในครั้งนี้ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ “ค่าดัชนีมวลกาย หรือ Body Mass Index (BMI)” เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความสมดุล และมาตรฐานของน้ำหนักตัวและส่วนสูงของบุคคล รวมถึงวิธีการคำนวนค่าดัชนีมวลกาย เพื่อผลลัพทธ์ที่ดีสำหรับใช้ประกอบการเลือกผลิตภัณฑ์ที่นอน หรือท็อปเปอร์ยางพาราธรรมชาติแท้ 100% ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด

“การนอนหลับ คือการพักผ่อนที่ดีที่สุด”

มนุษย์เรามีความจำเป็นต้องใช้เวลาในการนอนหลับมากถึงหนี่งในสามส่วนของการดำรงชีวิต ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก เช่นเดียวกับการรับประทานอาหารและการหายใจ การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอและมีคุณภาพนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากระหว่างที่เรานอนหลับ การทำงานของทุกระบบภายในร่างกายก็จะได้พักหรือผ่อนคลายตามไปด้วย ทำให้การเต้นของหัวใจช้าลง การหายใจช้าลงและสม่ำเสมอ มีการหลั่งของฮอร์โมนที่มีส่วนกระตุ้นและสร้างความเครียดลดลง แต่จะมีการหลั่งของฮอร์โมนบางชนิดออกมาเพื่อช่วยในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของเซลต่าง ๆ มากขึ้น

ดังนั้น หากนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ หรือนอนหลับอย่างไม่มีคุณภาพ ร่างกายก็จะรู้สึกอ่อนเพลีย วิงเวียนศีรษะ คิดไม่ออก การตัดสินใจเรื่องราวต่าง ๆ ช้าลง นอกจากนี้ฮอร์โมนที่มีส่วนกระตุ้นและสร้างความเครียดยังหลั่งมาก ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน และอาการป่วยไข้อื่น ๆ อีกมากมาย

จากการค้นพบคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของยางพาราธรรมชาติ ซึ่งให้คุณประโยชน์แก่มนุษย์อย่างมากมายหลากหลายด้าน จึงได้มีการนำยางพาราธรรมชาติมาทำการวิจัย ศึกษา และพัฒนามาเป็นวัสดุที่ใช้ในการรองรับโครงสร้างและสรีระของร่างกาย ทำหน้าที่โอบอุ้มและพยุงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายให้มีความสมดุลอย่างเป็นธรรมชาติในขณะนอนหลับ ด้วยความยืดหยุ่นและทนทานต่อแรงกดทับเป็นเลิศ เพื่อให้ทุกสรีระของร่างกายได้ผ่อนคลาย ด้วยความสบายอย่างมีคุณภาพมากที่สุด

“การนอนหลับที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นสู่การดำรงชีวิตที่มีประสิทธิภาพ”

ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงปัจจัยทางกายภาพ และความพึงพอใจที่แตกต่างกันของมนุษย์เรา รวมถึงแนวคิดที่ว่า “การนอนหลับที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นสู่การดำรงชีวิตที่มีประสิทธิภาพ” TRULYLATEX MATTRESS จึงนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่นอนและท็อปเปอร์ยางพารา รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการนอน และแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการนอน ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% คุณภาพระดับ Premium เกรด A หลากหลายค่าความหนาแน่น ด้วยความสด ใหม่ จากสายการผลิตทุกวัน เพื่อนำท่านกลับสู่การดำรงชีวิตที่มีประสิทธิภาพ..อีกครั้ง

Warranty

ช่องทางลัดในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ TRULYLATEX MATTRESS


ทางเลือกเพื่อเข้าถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ TRULYLATEX MATTRESS


เพื่อความสะดวกและประหยัดเวลาสำหรับผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะเข้าถึงรายการผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว TRULYLATEX MATTRESS จึงได้จัดเตรียมช่องทางลัดสำหรับให้ท่านได้เลือกรายการผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบรายละเอียด ราคา รวมถึงทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดายดังต่อไปนี้ หรือสามารถรับชมข้อมูลในหมวดนี้ต่อไปได้ในหัวข้อถัดไป

ค่าดัชนีมวลกาย Body Mass Index (BMI)


ความสำคัญและประโยชน์ของค่าดัชนีมวลกาย Body Mass Index (BMI)


หลายท่านคงจะคุ้นเคยกับคำว่า “ดัชนีมวลกาย” แต่ก็อาจจะยังคงสงสัยและเกิดคำถามขึ้นในใจว่า ค่าดัชนีมวลกายคืออะไร มีความสำคัญอย่างไรต่อตัวเรา และสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง

ครั้งนี้ TRULYLATEX MATTRESS จะนำเสนอข้อมูลรอบด้าน ที่เกี่ยวกับ “ดัชนีมวลกาย” หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Body Mass Index โดยมีอักษรย่อซึ่งเป็นที่เข้าใจกันในระดับสากลว่า BMI ให้ท่านได้เข้าใจอย่างถูกต้อง และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ หรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

ดัชนีมวลกาย หรือ Body Mass Index (BMI) เป็นค่าที่ได้จากการคำนวนทางคณิตศาสตร์ โดยอาศัยมวล (น้ำหนัก) และส่วนสูงของบุคคล เพื่อหาค่าสำหรับใช้เป็นมาตรฐาน ในการจัดประเภทของบุคคลอย่างกว้าง ๆ อาทิ บุคคลที่มีน้ำหนักน้อย บุคคลที่มีน้ำหนักปกติ บุคคลที่มีน้ำหนักเกินหรือสูงกว่าเกณฑ์ปกติ และบุคคลที่เป็นโรคอ้วน โดยพิจารณาจากมวลเนื้อเยื่อ (กล้ามเนื้อไขมัน และกระดูก) ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวนหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI) จะบ่งบอกถึงความสัมพันธ์กันระหว่างน้ำหนักและส่วนสูงของบุคคลได้ ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่ และนำไปสู่การพิจารณาถึงการกำหนดความเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคคลได้อีกด้วย

ดัชนีมวลกาย หรือ Body Mass Index (BMI) จึงมีความสำคัญ และสามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อบุคคลได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการใช้ตรวจสอบความสมดุลระหว่างน้ำหนักตัวและส่วนสูงของตนเอง เพื่อชี้วัดความเสี่ยงด้านสุขภาพที่บุคคลอาจต้องหรือกำลังเผชิญ หรือสามารถใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายด้านสุขภาพ และการออกกำลังกายของตนเองได้อย่างเหมาะสม แม้กระทั่งแพทย์ผู้ให้การรักษา ก็อาศัยค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ของผู้ป่วยเป็นเครื่องชี้วัดดัชนีสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วยด้วยเช่นกัน โดยใช้ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เป็นตัวกำหนดความเป็นไปได้ ที่ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บป่วยเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ อาการเบื่ออาหาร หรือโรคเบาหวาน เพื่อใช้ในการประเมินผู้ป่วยเพื่อรับการรักษา


การคำนวนหาค่าดัชนีมวลกาย หรือ Body Mass Index (BMI)


ดัชนีมวลกาย หรือ Body Mass Index (BMI) เป็นค่าที่ได้จากการคำนวนทางคณิตศาสตร์ โดยอาศัยมวล (น้ำหนัก) และส่วนสูงของบุคคล เพื่อหาค่าสำหรับใช้เป็นมาตรฐาน สามารถคำนวนด้วยสมการทางคณิตศาสตร์คือ BMI = kg/m2 (น้ำหนักตัว (กิโลกรัม) หารด้วย ความสูง (เมตร) ยกกำลังสอง)

ตัวอย่างเช่น บุคคลมีน้ำหนัก 75 กก. และมีส่วนสูง 175 ซม. จะสามารถใช้สมการทางคณิตศาสตร์ในการคำนวนหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ได้ดังต่อไปนี้

BMI = 75 ÷ 1.752 ซึ่งจะได้ผลลัพทธ์เท่ากับ 24.5 กก./ตรม. (กิโลกรัมต่อตารางเมตร)

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการหาค่า BMI ของท่าน และข้ามขั้นตอนการคำนวนทางคณิตศาสตร์ที่มีเลขยกกำลัง ซึ่งบางท่านอาจไม่คุ้นเคย สามารถเลื่อนแถบ หรือกรอกข้อมูล (ส่วนสูง (เซนติเมตร) และน้ำหนัก (กิโลกรัม)) ลงในระบบการคำนวนหาค่า BMI (Body Mass Index) ของ TRULYLATEX MATTRESS ดังต่อไปนี้ เพื่อคำนวนหาค่า BMI (Body Mass Index) ของท่านได้โดยอัตโนมัติ


ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) กับ ลักษณะรูปร่างและน้ำหนักตัว

• BMI น้อยกว่า 18.1 = มีรูปร่างผอม และมีน้ำหนักตัวต่ำกว่าปกติ
• BMI ระหว่าง 18.5 – 22.9 = มีรูปร่างและน้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์ปกติ
• BMI ระหว่าง 23.0 – 24.9 = มีรูปร่างท้วม และมีน้ำหนักตัวสูงกว่าปกติเล็กน้อย
• BMI ระหว่าง 25.0 – 29.9 = มีรูปร่างค่อนข้างอ้วน และมีน้ำหนักตัวสูงกว่าปกติ
• BMI มากกว่า 30.0 = มีรูปร่างอ้วน และมีน้ำหนักตัวสูงกว่าปกติมาก


BMI กับ ค่าความหนาแน่น (Density) ของผลิตภัณฑ์ยางพาราที่เหมาะสม


• BMI น้อยกว่า 18.1 ควรเลือกค่าความหนาแน่นระดับ Soft (Density 70-75 kg/m^3) หรือ Medium (Density 80-85 kg/m^3)
• BMI ระหว่าง 18.5 – 22.9 ควรเลือกค่าความหนาแน่นระดับ Medium (Density 80-85 kg/m^3)
• BMI ระหว่าง 23.0 – 24.9 เลือกค่าความหนาแน่นระดับ Firm (Density 90-95 kg/m^3)
• BMI ระหว่าง 25.0 – 29.9 ควรเลือกค่าความหนาแน่นระดับ ExtraFirm (Density 100-110 kg/m^3)
• BMI มากกว่า 30.0 ควรเลือกค่าความหนาแน่นระดับ ExtraFirm (Density 100-110 kg/m^3)

จากข้อมูลที่กล่าวข้างต้นในบทความนี้ คงจะเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน รวมถึงสามารถช่วยให้ท่านสามารถพิจารณาเลือกหาผลิตภัณฑ์ที่นอนหรือท็อปเปอร์ยางพารา ที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อกการใช้งานของท่านได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการเลือกระดับความหนาแน่นของผลิตภัณฑ์ยางพาราให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน อาทิเช่น ความชื่นชอบส่วนบุคคลในผิวสัมผัสของที่นอน เหตุผลทางด้านภาวะของสุขภาพ สภาวะแวดล้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบกับที่นอน และอื่น ๆ อีกหลายประการแตกต่างกันไป ตามแต่ปัจจัยต่าง ๆ ของผู้ใช้งานแต่ละท่าน ซึ่งจำเป็นต้องนำมาพิจารณาประกอบอีกด้วย

ด้วยแนวคิดที่ว่า “การนอนหลับที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นสู่การดำรงชีวิตที่มีประสิทธิภาพ” ดังนั้น TRULYLATEX MATTRESS จึงเลือกนำเสนอบทความ สาระน่ารู้ เรื่องราวและสาระต่าง ๆ เกี่ยวกับสุขภาพและการนอน ทั้งนี้ เป้าหมายสำคัญของ TRULYLATEX MATTRESS คือ เพื่อนำท่านกลับสู่การดำรงชีวิตที่มีประสิทธิภาพ..อีกครั้ง

โปรดติดตามบทความ สาระน่ารู้ เรื่องราวและสาระต่าง ๆ เกี่ยวกับสุขภาพและการนอน ในตอนต่อไปของ TRULYLATEX MATTRESS ได้ในเร็ว ๆ นี้

และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจทุกท่าน TRULYLATEX MATTRESS มีความยินดีให้บริการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ได้ตลอดทุกวัน โดยสามารถทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ตามกำหนดวันที่นัดหมายได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 9:00-19:00 น. ไม่เว้นวันหยุด


บทความและสาระน่ารู้เพิ่มเติม


สาระน่ารู้ ตอนที่ 1

การเลือกความหนาแน่นของที่นอนยางพาราให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน ตามสภาวะของสุขภาพและปัจจัยต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

สาระน่ารู้ ตอนที่ 2

ค่าดัชนีมวลกาย หรือ Body Mass Index (BMI) คืออะไร สำคัญแต่ไหน และมีการคำนวนอย่างไร

สาระน่ารู้ ตอนที่ 3

ท่านอนต่าง ๆ หลายแบบ ที่แต่ละท่านคุ้นชิน ล้วนแล้วแต่มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างอย่างไรกันบ้าง

สาระน่ารู้ ตอนที่ 4

รู้จักกับ “แผลกดทับ” สาเหตุการเกิด อาการและความรุนแรง การดูแลรักษา และการป้องกัน เพื่อการดูแลคนที่คุณรัก

และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจทุกท่าน TRULYLATEX MATTRESS มีความยินดีให้บริการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ได้ตลอดทุกวัน โดยสามารถทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ตามกำหนดวันที่นัดหมายได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 9:00-19:00 น. ไม่เว้นวันหยุด

© 2010-2023 สงวนสิทธิ์และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย โดย TRULYLATEX.com

Footer Logo
TRULYLATEX MATTRESS Logo

TRULYLATEX MATTRESS

เลขที่ 107/28 ซอย 4 หมู่บ้านปริญญดา ไลท์ พระราม 5 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์: 086-554-3517, 083-704-2825 และ 0-2403-3573

โทรสาร: 0-2403-3573
อีเมล์: service@trulylatex.com
เว็บไซต์: https://www.trulylatex.com
Facebook: https://www.facebook.com/trulylatex
LINE ID: trulylatex

Line Application

More Information Please Call 086-554-3517
Payment Logo
Footer Logo
Scroll Up