Trial ทดลองใช้งานผลิตภัณฑ์ที่นอนและท็อปเปอร์ยางพาราแท้ 100% คุณภาพระดับ Premium เกรด A ของ TRULYLATEX MATTRESS

ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์

เติมเต็มความมั่นใจก่อนการตัดสินใจซื้อ

TRULYLATEX MATTRESS ตระหนักดีถึงความต้องการของผู้ซื้อ ที่มีความประสงค์จะสัมผัสและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อเติมเต็มความมั่นใจก่อนการตัดสินใจซื้อ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่นอนซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A จะมีราคาอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง แต่ขณะเดียวกัน ก็คุ้มค่ากับประสิทธิภาพที่จะได้รับจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ในระยะยาว

ดังนั้น TRULYLATEX MATTRESS จึงมีความยินดีที่จะให้การต้อนรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของ TRULYLATEX MATTRESS ทุกท่าน พร้อมทั้งยินดีบริการตอบข้อซักถาม ข้อสงสัย และให้ข้อมูลต่าง ๆ อย่างเต็มความสามารถ

ด้วยแนวคิดที่ว่า “การนอนหลับที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นสู่การดำรงชีวิตที่มีประสิทธิภาพ” ดังนั้น TRULYLATEX MATTRESS จึงมีความยินดีนำเสนอที่นอนยางพารา และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการนอน ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A เพื่อนำท่านกลับสู่การดำรงชีวิตที่มีประสิทธิภาพ..อีกครั้ง

TRULYLATEX  MATTRESS  มีผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพารา ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A หลากหลายรุ่นตามความเหมาะสมและความต้องการ มีให้เลือกถึง 4 ระดับความหนาแน่น Soft, Medium, Firm และ ExtraFirm พร้อมด้วยความหนาอีก 4 ระดับ คือ 10 เซนติเมตร (4 นิ้ว), 15 เซนติเมตร (6 นิ้ว), 20 เซนติเมตร (8 นิ้ว) และ 25 เซนติเมตร (10 นิ้ว)

นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ท็อปเปอร์ยางพารา ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A อีกหลากหลายรุ่นตามความเหมาะสมและความต้องการเช่นกัน โดยมีให้เลือก 4 ระดับความหนาแน่น Soft, Medium, Firm และ ExtraFirm พร้อมด้วยความหนาอีก 2 ระดับ คือ 7.5 เซนติเมตร (3 นิ้ว) และ 5 เซนติเมตร (2 นิ้ว)

เพื่อมอบความสุข และความสบายที่แตกต่างในการนอนหลับอย่างแท้จริง..ให้แก่ท่าน

Warranty

ช่องทางลัดในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ TRULYLATEX MATTRESS


ทางเลือกเพื่อเข้าถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ TRULYLATEX MATTRESS


เพื่อความสะดวกและประหยัดเวลาสำหรับผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะเข้าถึงรายการผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว TRULYLATEX MATTRESS จึงได้จัดเตรียมช่องทางลัดสำหรับให้ท่านได้เลือกรายการผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบรายละเอียด ราคา รวมถึงทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดายดังต่อไปนี้ หรือสามารถรับชมข้อมูลในหมวดนี้ต่อไปได้ในหัวข้อถัดไป

ขั้นตอนและวิธีการเพื่อการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์


การนัดหมายเพื่อทดลองใช้ผลิตภัณฑ์

เพื่อความสะดวกของทุกท่าน และไม่เป็นการเสียเวลาในการรอคอยในกรณีที่มีผู้ให้ความสนใจทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนมาก TRULYLATEX MATTRESS จึงกำหนดขั้นตอนและวิธีการเพื่อการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ขึ้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดปัญหาในเรื่องของเวลาให้แก่ท่าน โดยมีลำดับขั้นตอนง่าย ๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอนดังนี้

• ทำการนัดหมายเพื่อกำหนดวันและเวลาในการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ โดยสามารถเลือกดำเนินการได้ตามวิธีการที่สะดวกสำหรับท่านดังต่อไปนี้

– ทำการนัดหมายผ่านแบบฟอร์มนัดหมายฯ ของ TRULYLATEX MATTRESS ที่แสดงอยู่ล่างสุดของเพจนี้
– ทำการนัดหมายผ่านอีเมล trulylatex@gmail.com และ service@trulylatex.com
– ทำการนัดหมายผ่านโทรศัพท์ หมายเลข 086-554-3517, 083-704-2825 และ 0-2083-9898
– ทำการนัดหมายผ่าน Line Application ด้วย Smart phone (Line ID: TRULYLATEX)

• TRULYLATEX MATTRESS จะดำเนินการเพื่อยืนยันการนัดหมายฯ ให้แก่ท่าน ด้วยวิธีการที่สะดวกตามความประสงค์ของท่าน ภายในระยะเวลาอันสั้น

• กรุณารับชมแผนที่ตั้งและข้อมูลสำหรับการติดต่อด้านล่าง หรือที่เมนู Contact Us


ช่วงเวลาสำหรับการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์


เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจทุกท่าน TRULYLATEX MATTRESS มีความยินดีให้บริการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ได้ตลอดทุกวัน โดยสามารถทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ตามกำหนดวันที่นัดหมายได้ทุกวัน ในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 9:00-19:00 น. ไม่เว้นวันหยุด


สถานที่สำหรับการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์


จากการที่ TRULYLATEX MATTRESS มีเป้าประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกให้แก่ผู้ซื้อ ได้ใช้จ่ายอย่างประหยัดและคุ้มค่า กับผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพารา ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A ที่เปี่ยมประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานยาวนาน ด้วยราคาที่ประหยัดที่สุด

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ TRULYLATEX MATTRESS จึงเลือกใช้วิธีการด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ และการจัดจำหน่ายในรูปแบบของเวบไซต์ ควบคู่ไปกับการประกาศจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อออนไลน์สาธารณะต่าง ๆ โดยไม่มีการใช้สถานที่ในการจัดแสดงสินค้าเพื่อการจำหน่าย รวมถึงไม่มีการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่าง ๆ แต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดต้นทุนทางด้านการตลาดและการบริหารจัดการ ซึ่งจะส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าท้องตลาด โดยมิได้ลดต้นทุนด้านการผลิต และมิได้ลดคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม TRULYLATEX MATTRESS ตระหนักดีถึงความต้องการของผู้ซื้อ ที่มีความประสงค์จะสัมผัสและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อเติมเต็มความมั่นใจก่อนการตัดสินใจซื้อ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่นอนซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A จะมีราคาอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง แต่ขณะเดียวกัน ก็คุ้มค่ากับคุณภาพและประสิทธิภาพที่จะได้รับจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ในระยะยาว

ดังนั้น TRULYLATEX MATTRESS จึงมีความยินดีที่จะให้การต้อนรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของ TRULYLATEX MATTRESS ทุกท่าน พร้อมทั้งยินดีบริการตอบข้อซักถาม ข้อสงสัย และให้ข้อมูลต่าง ๆ อย่างเต็มความสามารถ พร้อมสามารถทดลองใช้ผลิตภัณฑ์หลากหลาย ทั้งระดับความหนา และค่าความหนาแน่นแบบต่าง ๆ ได้ก่อนการตัดสินใจสั่งซื้อ ตามที่อยู่/สถานที่ตั้งดังต่อไปนี้

TRULYLATEX MATTRESS Place

TRULYLATEX MATTRESS
เลขที่ 107/28 ซอย 4 หมู่บ้านปริญญดา ไลท์ พระราม 5

ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 086-554-3517, 083-704-2825 และ 0-2083-9898
โทรสาร: 0-2083-9898
อีเมล: trulylatex@gmail.com
เวบไซต์: https://www.trulylatex.com
Facebook: https://www.facebook.com/trulylatex
Line ID: trulylatex


แผนที่ตั้งแบบฟอร์มการนัดหมาย


และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจทุกท่าน TRULYLATEX MATTRESS มีความยินดีให้บริการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ได้ตลอดทุกวัน โดยสามารถทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ตามกำหนดวันที่นัดหมายได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 9:00-19:00 น. ไม่เว้นวันหยุด

© 2010-2023 สงวนสิทธิ์และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย โดย TRULYLATEX.com

Footer Logo
TRULYLATEX MATTRESS Logo

TRULYLATEX MATTRESS

เลขที่ 107/28 ซอย 4 หมู่บ้านปริญญดา ไลท์ พระราม 5 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์: 086-554-3517, 083-704-2825 และ 0-2083-9898

โทรสาร: 0-2083-9898
อีเมล์: service@trulylatex.com
เว็บไซต์: https://www.trulylatex.com
Facebook: https://www.facebook.com/trulylatex
LINE ID: trulylatex

Line Application

More Information Please Call 086-554-3517
Payment Logo
Footer Logo
Scroll Up